แม่ฮ่องสอน - อช.สาละวิน เร่งสร้าง"เสวียน"เก็บน้ำดับไฟป่า ขณะที่สถานการณ์ไฟป่ายังคงไม่บรรเทา มีทั้งการชิงเผา-ลอบเผา หวั่นเดือนมีนาคม สถานการณ์อาจจะบานปลาย หากไม่สามารถควบคุมการลอบเผาป่าได้อย่างเบ็ดเสร็จ

เร่งสร้าง"เสวียน"เก็บน้ำดับไฟป่า


นายแวว ชำนาญมูล หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าขอนแก่นชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าขอนแก่น สังกัดส่วนควบคุมไฟป่าสำนักป้องปราบปราม และควบคุมไฟป่า ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน เร่งทำเสวียนเก็บน้ำดับไฟป่า และเจ้าหน้าที่อุทยานฯสาละวิน ได้นำรถบรรทุกน้ำมาเติมน้ำที่เสวียนเก็บน้ำดับไฟป่า บริเวณจุดเฝ้าระวังเข้า-ออก ของราษฎรที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ บ้านห้วยห้อม หมู่ 2 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 2 จุด
เร่งสร้าง"เสวียน"เก็บน้ำดับไฟป่า


ในวันเดียวกัน นายติณณ์ วงรินยอง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ำปาย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมปฏิบัติการบิน ตามแผนการใช้อากาศยานตามโครงการป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติทั่วประเทศ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 แม่ฮ่องสอน โดยในการบินดังกล่าว พบไฟป่าหลายจุด โดยจุดที่พบในพื้นที่รับผิดชอบ ได้จัดส่งกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยดับไฟป่าเข้าไปทำการดับไฟจนสำเร็จ

เร่งสร้าง"เสวียน"เก็บน้ำดับไฟป่า

สำหรับสถานการณ์ไฟป่า โดยทั่วไปยังคงมีการลอบเผาป่าอยู่ในหลายพื้นที่ ตั้งแต่ อ.ปาย ถึง อ.สบเมย ขณะเดียวกันในหลายพื้นที่ การดำเนินมาตรการลดเชื้อเพลิงในป่าด้วยการทำแนวกันไฟและชิงเผายังคงดำเนินการอย่างเข้มข้น ทั้งนี้ เพื่อหวังลดปริมาณเชื้อเพลิงในป่าให้ได้มากที่สุด ซึ่งเมื่อถึงเดือนมีนาคมจะเข้าสู่ภาวะแล้งจัดและส่งผลต่อการร่วงของใบไม้ในป่าและการลอบเผาป่าที่จะส่งผลรุนแรงด้านหมอกควัน

เร่งสร้าง"เสวียน"เก็บน้ำดับไฟป่า