พาณิชย์โคราช ปูพรมตรวจร้านค้าร่วมโครงการรัฐ สวัสดิการแห่งรัฐ คนละครึ่ง เราชนะ ป้องกันฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจนประชาชนเดือดร้อน ขู่จับได้เจอโทษหนัก ผลการตรวจพบว่า ราคาสินค้าโดยทั่วไปยังคงทรงตัว แต่จะมีการปรับสูงขึ้นบ้างตามสภาวะทางการตลาด ไม่ได้มากจนผิดปกติหรือผิดสังเกต

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

25  กุมภาพันธ์ 2564  นายศารุมภ์  โหม่งสูงเนิน  พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  นำกำลังเจ้าหน้าที่ออกตรวจราคาสินค้าในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการของรัฐบาล ทั้งโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  โครงการคนละครึ่ง  และโครงการเราชนะ  เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับราคาสินค้า และเพื่อแจ้งเตือนร้านค้าต่างๆ ไม่ให้มีพฤติกรรมฉวยโอกาสหรือกระทำความผิด  โดยลงพื้นที่ไปตรวจตลาดหนองปรือ  ต.โพธิ์กลาง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  เพื่อประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ  และตรวจสอบราคาสินค้า  รวมทั้งแจกแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์กฎเหล็กและข้อห้ามของกระทรวงพาณิชย์   เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต่างๆของรัฐบาล ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 

ปูพรมตรวจร้านค้าร่วมโครงการรัฐ ขู่ ขึ้นราคาเจอโทษหนัก

 
นายศารุมภ์  โหม่งสูงเนิน  พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  เปิดเผยว่า  ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่า มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะ มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า นั้น  ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดฯ จึงได้ออกตรวจติดตามและทำความเข้าใจกับร้านค้าต่างๆ ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อป้องกันไม่ให้ร้านค้าฉวยโอกาส และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ว่า ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไม่มีการฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าขึ้นอย่างแน่นอน  ผลการตรวจพบว่า ราคาสินค้าโดยทั่วไปยังคงทรงตัวอยู่  แต่จะมีการปรับสูงขึ้นบ้างตามสภาวะทางการตลาด  ไม่ได้มากจนผิดปกติหรือผิดสังเกต  

ส่วนเรื่องร้องเรียนจากประชาชนนั้น ที่ผ่านมา มีร้านค้าถูกร้องเรียนกว่า 10 ร้าน ซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดฯ ได้ร่วมกับทางอำเภอ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบร้านค้า ก็พบว่า การร้องเรียนเป็นการแจ้งจากคนที่เสียผลประโยชน์และกลั่นแกล้งกันมากกว่า อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดนครราชสีมาได้ออกประกาศเรื่องการแจ้งเตือนผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ร้านค้าคนละครึ่ง และร้านค้าเราชนะ ไม่ให้ฉวยโอกาสทางการค้า โดยให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ปฏิบัติดังนี้

ปูพรมตรวจร้านค้าร่วมโครงการรัฐ ขู่ ขึ้นราคาเจอโทษหนัก1.ให้จำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรม และแสดงราคาจำหน่ายสินค้าและบริการในลักษณะที่ชัดเจน เปิดเผย สามารถอ่านได้โดยง่าย กรณีไม่ติดป้ายแสดงราคา มีความผิดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 1๐,๐๐๐ บาท 2. ห้ามมิให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการโดยไม่มีเหตุอันควร หรือจำหน่ายสินค้าและบริการสูงเกินสมควร หากฝ่าฝืน มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3.ห้ามมิให้ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น รับแลกการใช้สิทธิ์ใช้จ่ายตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสดหรือสิ่งตอบแทนอื่นๆ รวมถึง ยึดหรือเก็บบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ถือบัตร หากพบว่ากระทำผิดเงื่อนไขของโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น จะดำเนินการเพิกถอนการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าฯ ทันที และผู้ขายสิทธิ์อาจมีความผิดด้วย

ทั้งนี้ หากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือได้รับความเดือดร้อนจากการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ หรือพบผู้ประกอบการกระทำผิดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการของรัฐ แจ้งเบาะแส ได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 02-2739020 หรือสายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอในพื้นที่ หรือ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-243798 หรือสายด่วน 1567

ปูพรมตรวจร้านค้าร่วมโครงการรัฐ ขู่ ขึ้นราคาเจอโทษหนัก

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด