ตาก -ฝ่ายปกครอง ทหาร ปภ.ตาก และอปท. ร่วมกันฉีดพ่นละอองน้ำขึ้นสู่อากาศและฉีดล้างถนน ในพื้นที่ อ.แม่สอด เพื่อแก้ปัญหาหมอกควัน หลังคุณภาพทางอากาศเริ่มมีผลต่อสุขภาพของประชาชน


วันที่ 25 มกราคม 2564 นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จ.ตาก มอบหมายให้ กลุ่มงานความมั่นคง อำเภอแม่สอด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 อ.แม่สอด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ตาก สาขาแม่สอด เทศบาลนครแม่สอด เทศบาลตำบลท่าสายลวด เทศบาลตำบลแม่กุ และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื่นที่ ทุกแห่งได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ และรถดับเพลิง จากทหาร เทศบาล อบต.ในพื้นที่ อ.แม่สอด จำนวน 10 คัน เพื่อฉีดพ่นละอองน้ำขึ้นสู่อากาศและฉีดล้างถนน

ผนึกกำลังร่วมแก้ปัญหาหมอกควัน

ผนึกกำลังร่วมแก้ปัญหาหมอกควัน

ทั้งนี้ เพื่อลดค่าฝุ่นละอองและเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ อ.แม่สอด โดยช่วงนี้จะมีการดำเนินการอย่างเนื่อง ซึ่งในระยะนี้ทางอำเภอแม่สอด โดยเฉพาะในพื้นที่ ต.แม่ปะ มีคุณภาพทางอากาศที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน จากปัญหาฝุ่นละอองและไฟป่า ทำให้เกิดหมอกควัน

ผนึกกำลังร่วมแก้ปัญหาหมอกควัน