เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ จัดเวทีเสวนา ร้อยเรียงอนาคตเวียงแก้ว ภาควิชาการพร้อมพัฒนาปรับปรุงผังตามความเหมาะสมที่ทางกรมศิลป์ระบุ ขณะที่ภาคประชาชนหนุนให้เดินหน้าต่อ แนะให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการ ให้ประวัติศาสตร์อยู่ควบคู่ไปกับพื้นที่สาธารณะ พร้อมทั้งให้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ จัดเสวนา ร้อยเรียงอนาคตเวียงแก้ว เพื่อร่วมทำความเข้าในที่มา และการดำเนินการต่อไปของการรักษาและพัฒนาเวียงแก้ว โดยมีนายพงษ์ ศักดิ์ แก้วแสนเมือง นักวิชาการวิเคราะห์นโยบานและแผน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ นายสายกลาง จินดาสุ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ 7 (เชียงใหม่) ผศ.กวิน ว่องวิกย์การ ผู้ชนะเลิศจากการประกวดแบบตามโครงการจัดสร้างข่วงหลวงเวียงแก้ว จ.เชียงใหม่ นางเสาวคนธ์ ศรีบุญเรือง ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิชาการ และประชาชน เข้าร่วมรับฟังการเสวนาเป็นจำนวนมาก
นางเสาวคนธ์ ศรีบุญเรือง ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการทำความเข้าใจร่วมกัน เครือข่ายชุมชนเมืองได้เข้ามาร่วมประสานงานในส่วนของภาคประชาชน โดยผลักดันให้บริเวณแห่งนี้ซึ่งเดิมเคยเป็นทัณฑสถานหญิง ต้องการปรับปรุงให้เป็นสวนประวัติศาสตร์ หรือสวนสาธารณะ โดยทำงานมาอย่างต่อเนื่องนานนับ 10 ปี แต่ยังไม่มีความคืบหน้าไปมากนัก แม้ว่าจะมีการตั้งงบประมาณเข้ามาเพื่อดำเนินการแล้ว โดยมีการประกวดออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่แล้ว
ผศ.กวิน ว่องวิกย์การ ผู้ชนะเลิศจากการประกวดแบบตามโครงการจัดสร้างข่วงหลวงเวียงแก้ว จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า การออกแบบพื้นที่ข่วงหลวงเวียงแก้ว ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการขุดค้นพบโบราณสถานที่ทางกรมศิลปากร ได้ขุดพบ โดยพยายามออกมาให้สอดคล้องดำรงไว้ซึ่งการรักษาประวัติศาสตร์ไว้ให้ได้มากที่สุด ซึ่งขณะนี้ แบบที่ออกมายังสามารถปรับเปลี่ยนได้ และยังไม่มีข้อสรุปในการจัดสร้างแบบ ซึ่งเชื่อว่าคงยังต้องใช้เวลาอีกสักระก่อนที่จะทำการการปรับแบบให้เหมาะสมได้ ทั้งนี้ต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนร่วมไปด้วย
นายสายกลาง จินดาสุ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ 7 (เชียงใหม่) กล่าวว่า ได้ดำเนินการ ขุดค้นในบริเวณข่วงหลวงเวียงแก้วมานาน มีการค้นพบโบราณสถานสำคัญหลายอย่าง โดยเฉพาะแนวกำแพงเวียงแก้ว ที่เป็นหลักฐานที่ตั้งพระราชวังของพญามังราย ซึ่งในส่วนนี้ต้องประสานกับทางผู้ออกแบบเพื่อที่จะปรับแบบให้เหมาะสมสอดคล้องกับแนนวกำแพงต่อไป
ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง นักวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การเรียกร้องให้บริเวณข่วงหลวงเวียงแก้ว เพื่อทำเป็นสวนสาธารณะได้ดำเนินการมาอย่างยาวนานแต่ยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก ปัจจุบันนี้เริ่มเห็นความคืบหน้า ในการทำให้เป็นพื้นที่สาธารณะของประชาชนเพื่อให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ พร้อมกับได้เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ควบคู่ไปด้วย โดยขอให้เดินหน้าโครงการนี้ต่อให้สำเร็จ
นายชัชวาล ทองดีเลิศ ประธานสภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เชียงใหม่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน และมีความสำคัญอย่างมาก ข่วงหลวงเวียงแก้ว มีข้อถกเถียงกันมานานใน 2 เรื่องคือเรื่องพื้นที่สาธารณะ และ พื้นที่ทางประวัติศาสตร์ ดังนั้นจึงอยากเสนอให้เดินหน้าและจัดสมดุลระหว่างประวัติศาสตร์ และพื้นที่สาธารณะ ให้ไปด้วยกัน ทั้งต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อตัดสินเดินหน้าให้เหมาะสมมีแบบแผนที่เหมาะสม และคงเอกลักษณ์ พร้อมทั้งต้องคำนึงถึงประวัติศาสต์ให้คงอยู่ร่วมกับพื้นที่สาธารณะ โดยต้องพร้อมที่จะพัฒนาให้เป็นพื้นที่สาธารระทางประวัติศาสตร์ และขอให้เดินหน้าโครงการนี้ต่อไป ทั้งนี้ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด