ชาวแม่เมาะลำปาง ยื่นหนังคัดค้านนโยบายปิดหน่วยงานผลิตของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ผู้บริหารกฟผ.แม่เมาะส่งต่อให้รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานยกเลิกภายใน 7 วัน ระบุมีความกังวลตกงาน - ขาดรายได้ พร้อมจะยกระดับการเคลื่อนไหวคัดค้านหากไม่ได้รับการพิจารณา


            เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 ก.พ. 2564 นายถนอม กุลพินิจมาลา ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแม่เมาะ , นายสมมติ หารือ ตัวแทนภาคประชาชน ชาวอำเภอแม่เมาะ ลำปางประมาณ 50 คน ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ นายอดิศักดิ์ กินเจริญธนารักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 หลังมีกระแสข่าวปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อซื้อไฟจากประเทศลาว


ชาวแม่เมาะค้านปิดโรงไฟฟ้า             นายสมมติ หารือ ตัวแทนภาคประชาชนชาวอำเภอแม่เมาะ   เปิดเผยว่า ในวันนี้เป็นตัวแทนภาคประชาชน ชาวอำเภอแม่เมาะและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่เมาะ เข้ายื่นหนังสือกับผู้บริหารกฟผ.แม่เมาะ พลังงานงานจังหวัดลำปาง และนายอำเภอแม่เมาะ ผ่านไปยังรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน เพื่อขอคัดค้านนโยบายที่จะมีการปิดหน่วยงานผลิตของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในปี 2572 นั้น ทำให้ภาคประชาชนอำเภอแม่เมาะเกิดความกังวลใจต่ออนาคตการใช้ชีวิต เนื่องจากกระบวนการผลิตของกฟผ.แม่เมาะ เป็นการสร้างงานสร้างรายได้หลักของคนในอำเภอแม่เมาะ อีกทั้งยังอ้างถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้น อยากให้รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานยกเลิกแผน ดังกล่าว ภายใน 7 วัน ไม่เช่นนั้นภาคประชาชนจะยกระดับการเคลื่อนไหวเพราะว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว
                ขณะเดียวกันทาง นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 กล่าวว่า ทางผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว ซึ่งในเรื่องนี้จะได้ส่งให้ทางกฟผ.ส่วนกลางพิจารณา ชี้แจงให้ประชาชนทราบต่อไป นอกจากนั้นทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ และภาคประชาชน ยังได้เข้ายื่นหนังสือต่อ พลังงานจังหวัดลำปาง และนายอำเภอแม่เมาะต่อไป