พรรคภูมิใจไทยชี้แจงสาเหตุ walk out เพราะที่ประชุมร่วมรัฐสภาวันนี้ เลื่อนเอาเรื่องพรบ.ตำรวจ-นวัตกรรมฯ มาพิจาณาก่อนญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ พร้อมเคลมเป็นพรรคแรกที่สนับสนุนให้มีการแก้ไข

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายภราดร ปริศนานันทกุล โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทย walk out จากห้องประชุมหลังมีการลงมติในญัตติขอเลื่อนวาระการประชุม

พรรคภูมิใจไม่ไม่เห็นด้วยในการเอาเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ... และระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เลื่อนเข้ามาแก้ไขก่อนการแก้รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ... ที่ระเบียบในบรรจุวาระอยู่แล้ว

ทั้งนี้เหตุผลที่ไม่เห็นด้วยเนื่องจากพรรคเคยแสดงเจตจำนงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญมาโดยตลอด มาวันนี้ยังไม่เปลี่ยน และชัดเจนในการเดินหน้า การเลื่อนเรื่องอื่นขึ้นมาพิจารณาก่อนนั้นพรรคไม่เห็นด้วย

ทั้งนี้ทางประธานรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ได้มีการนัดระชุมร่วมกันระหว่าง2 สภาฯเป็นเวลา2 วันคือวันนี้และพรุ่งนี้ ซึ่งพรรคฯให้ความสำคัญกับการแก้รัฐธรรมนูญเหนืออื่นใด จึงเห็นว่าไม่ควรเลื่อนการพิจารณาเพราะอาจมีเวลาน้อยลง เบื้องต้นยังไม่มีการขยายเวลานัดพิจารณาเพิ่มเติมอย่างใด