สงขลา - เริ่มแล้ววันนี้มาตรการเพิ่มเติมตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 พนักงานขับรถบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศ ไทย-มาเลเซียทุกรอบ 14 วัน ทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด หลังประเทศเพื่อนบ้านพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันเกินกว่า 3,000 คน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

หลังจากที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลามีมติมาตรการเพิ่มเติม ให้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 พนักงานขับรถบรรทุกส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ไทย-มาเลเซีย) ทุกรอบ 14 วัน ทุกคน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากประเทศเพื่อนบ้าน (มาเลเซีย) หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไว้วัสโควิด-19 ในประเทศเพื่อนบ้านยังพบผู้ติดเชื้อสูง โดยด่านฯที่กำหนดให้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 พนักงานขับรถบรรทุกส่งสินค้าระหว่างประเทศทุกรอบ 14 วัน ทุกคน คือ ด่านฯปาดังเบซา และด่านฯสะเดา เนื่องจากเป็นด่านฯที่มีการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศปริมาณสูง 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายเชาว์ เฉลิมเกียรติ นายด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา เปิดเผย"ผู้สื่อข่าว"ว่าเมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ได้เข้าทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิส-19 พนักงานขับรถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ไทย-มาเลเซีย)แล้ว ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ได้มีมติไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

เริ่มแล้วตรวจหาเชื้อโควิด พนง.ขับรถบรรทุกผ่านด่านฯ ทุกคน

สำหรับมาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการเพิ่มเติมที่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาออกมาเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยให้พนักงานขับรถบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยต้องเพาะหาเชื้อโควิด-19ทุกคน ทุกๆ 14 วัน และจะต้องมีใบรับการเพาะเชื้อ โดยทางผู้ประกอบการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ซึ่งสาเหตุเกิดจากประเทศเพื่อนบ้านยังพบมีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ต่อวันสูงตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2564 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันประเทศเพื่อนบ้านพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ วันละประมาณ 3,000 กว่าคน

เริ่มแล้วตรวจหาเชื้อโควิด พนง.ขับรถบรรทุกผ่านด่านฯ ทุกคน

เริ่มแล้วตรวจหาเชื้อโควิด พนง.ขับรถบรรทุกผ่านด่านฯ ทุกคน

สำหรับพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าที่อยู่ในข่ายที่จะต้องตรวจหาเชื้อหาไวรัสโควิด-19 นั้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน ประกอบด้วย
ประเภทแรก เป็นรถบรรทุกสินค้าที่มีผู้ขับขี่เป็นชาวมาเลเซีย สัญชาติมาเลเซีย เมื่อเข้ามาในราชอาณาจักรไทย จะต้องเปลี่ยนตัวผู้ขับเป็นคนไทยประเภทที่สองเป็นรถบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศที่ผู้ขับขี่เป็นคนไทย สัญชาติไทย ที่เดินทางเข้าไปขนส่งสินค้าระหว่างประเทศบริเวณศูนย์กระจายสินค้าบูกิตกายูฮิตัม ประเทศมาเลเซียห่างจากชายแดน 4.5 กิโลเมตรและรถบรรทุกประเภทที่สามคือรถบรรทุกสินค้าที่ผู้ขับขี่เป็นคนไทย ออกจากราชอาณาจักรไทยไปขนส่งสินค้าในประเทศมาเลเซียระยะทางห่างจากชายแดนกว่า 4.5 กิโลกรัม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถสองสัญชาติ

เริ่มแล้วตรวจหาเชื้อโควิด พนง.ขับรถบรรทุกผ่านด่านฯ ทุกคน

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด