รพ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับส่วนราชการ อปท. ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ประชาชน เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้สร้างอาคารไตเทียม อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ได้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางบำบัดรักษาที่สถานพยาบาลห่างไกล และมีสถานพยาบาลคุณภาพใกล้บ้าน กำหนดการวันที่ 3 มีนาคม 2564

23 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์วิษณุกร  อ่อนประสงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลห้วยเม็ก เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ให้บริการประชาชนประมาณ 50,000 คน ทั้งนี้ ได้ตระหนักถึงสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยโรคไต ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่5 ซึ่งต้องรับการฟอกไตอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ทั้งนี้มีผู้ป่วยโรคกลุ่มนี้ในพื้นที่ อ.ห้วยเม็กประมาณ 80 ราย มีเพียง 12 รายได้รับการฟอกไต ผู้ป่วยรายอื่นๆไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางไปฟอกไตที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดได้ เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงเข้าไม่ถึงการฟอกไต ขณะที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก ยังไม่สามารถให้บริการฟอกไตได้ เพราะขาดอาคารในการให้บริการ

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสร้างอาคารไตเทียม


นายแพทย์วิษณุกร  กล่าวอีกว่า ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงพยาบาลห้วยเม็ก จึงได้ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ประชาชน ร่วมกันจัดโครงการหารายได้เพื่อสร้างอาคารไตเทียม โดยประเมินงบประมาณที่จะใช้ในการก่อสร้างประมาณ  2,500,000 บาท ซึ่งหากการก่อสร้างอาคารไตเทียมเสร็จสิ้น และเปิดให้บริการ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคไตและประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งจะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ได้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางบำบัดรักษาที่สถานพยาบาลห่างไกล และมีสถานพยาบาลคุณภาพใกล้บ้านอีกด้วย

ด้านนายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก กล่าวว่าโครงการหารายได้เพื่อสร้างอาคารไตเทียม ให้กับโรงพยาบาลห้วยเม็กดังกล่าว เป็นความร่วมมือ ร่วมแรง และพลังศรัทธาของทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ประชาชน ในรูปแบบของการเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี หารายได้สร้างอาคารไตเทียม กำหนดวันที่ 3 มีนาคม 2564 ที่โรงพยาบาลห้วยเม็ก ถือเป็นโอกาสดีที่ผู้มีจิตอันเป็นกุศล จะได้มีส่วนร่วมในการสร้างบุญสร้างกุศล เป็นการแบ่งปันความสุขช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในโอกาสเดียวกันอีกด้วย จึงขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี หารายได้สร้างอาคารไตเทียมในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสร้างอาคารไตเทียมทั้งนี้ กำหนดการและกิจกรรมวันดังกล่าว เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรมรับกองผ้าป่าจากผู้มีจิตศรัทธา ต่อจากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ พิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคี สำหรับผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมเป็นเจ้าภาพ สามารถติดต่อที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 2 โรงพยาบาลห้วยเม็ก หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองกุงศรี บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 446-0-61073-6 ชื่อบัญชี โครงการจัดหารายได้เพื่อสร้างอาคารไตเทียม หรือโทรศัพท์เพื่อทราบรายละเอียดการบริจาคที่ 043-889090 โครงการนี้ได้รับอนุญาตเรี่ยไรจากสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสร้างอาคารไตเทียม