ชื่นชมความสามัคคีชาวบ้านหนองกระทุ่ม 15 ครัวเรือน รวมกลุ่มลงขันเป่าร้างบ่อบาดาลเก่าถูกทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ ติดตั้งถังซัมเมอร์สสูบน้ำใต้ดินผลิตประปาส่งจ่ายตามบ้านสู้วิกฤตแล้งไม่หวังพึ่งภาครัฐเพียงอย่างเดียว ทำมาเกือบปีไม่เคยขาดน้ำจากเมื่อก่อนต้องซื้อทั้งน้ำกินน้ำใช้

22 กุมภาพันธ์ 2564 ชาวบ้านบ้านหนองกระทุ่ม ต.โคกสนวน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ ถือเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่มีความสามัคคี โดยชาวบ้าน 15 ครัวเรือนที่น้ำประปาหมู่บ้านไหลไม่ถึงทำให้ต้องซื้อน้ำอุปโภคและบริโภคมาหลายปีต่อเนื่อง ได้พากันรวมกลุ่มลงขันครัวเรือนละ 2,700 บาท อีกทั้งชาวบ้านคนที่มีน้ำใช้แล้ว ก็ยังมีน้ำใจร่วมบริจาคอีกครัวเรือนละ 100 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเป่าล้างบ่อบาดาลเก่าของหมู่บ้านที่ถูกปล่อยทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ รวมถึงติดตั้งซัมเมอร์สต่อพ่วงกับระบบไฟฟ้าเพื่อสูบดึงน้ำบาดาลหรือน้ำใต้ดิน เข้าถังน้ำเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตรจำนวน 2 ถังเป็นประปาบาดาล ก่อนส่งจ่ายให้กับชาวบ้านทั้ง 15 ครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ หลังจากทำมาแล้วเกือบ 1 ปี 

ก็สามารถแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้กับชาวบ้านทั้ง 15 ครัวเรือนได้เป็นอย่างดี โดยแต่ละเดือนจะมีตัวแทนดูแลเรื่องการเก็บค่าใช้น้ำจากชาวบ้านได้เฉลี่ยเดือนละ 600 - 700 บาท แต่เสียค่าไฟในการสูบน้ำบาดาลทำระบบประปาเดือนละประมาณ 270  บาท เงินที่เหลือก็จะเก็บไว้เป็นกองกลางเพื่อไว้สำหรับเป็นค่าซ่อมแซมหรือซื้อวัสดุอุปกรณ์หากกรณีอุปกรณ์ชำรุด ถือเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่มีความสามัคคีกันในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้เป็นอย่างดี  


ชาวบ้านรวมกลุ่มลงขันเป่าล้างบ่อบาดาลเก่าผลิตประปาใช้เอง
 

นายสุรกิต สนโสม อายุ 38 ปี ตัวแทนชาวบ้านที่รวมกลุ่มติดตั้งระบบประปาบาดาล บอกว่า เมื่อปีที่แล้วตนเองและชาวบ้านอีกหลายครัวเรือนประสบปัญหาภัยแล้ง ไม่มีน้ำอุปโภคบริโภค เนื่องจากประปาหมู่บ้านซึ่งใช้ร่วมกัน 2 หมู่บ้านไม่เพียงพอ ต้องจ่ายเป็นเวลาบางครั้งก็ไม่ไหล โดยเฉพาะชาวบ้าน 15 หมู่บ้านน้ำไม่ไหลเลยต้องซื้อน้ำกินน้ำใช้ตลอด ตนจึงไปปรึกษาทาง อบต.เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา แต่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ จึงตัดสินใจเจาะน้ำบาดาลที่บ้านใช้เองแต่ไม่กี่วันน้ำก็หยุดไหล ก็เลยไปปรึกษากับชาวบ้านที่ประสบปัญหาเหมือนกัน เห็นว่ามีบ่อบาดาลเก่าของ รพช.ที่เคยขุดเจาะไว้กลางหมู่บ้านถูกปล่อยทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์นานหลายปีแล้ว   ชาวบ้านรวมกลุ่มลงขันเป่าล้างบ่อบาดาลเก่าผลิตประปาใช้เอง
แล้วก็ไปปรึกษาผู้ใหญ่บ้านเพื่อขออนุญาตใช้บ่อบาดาลตามขั้นตอน จากนั้นชาวบ้านที่ไม่มีน้ำใช้ 15 ครัวเรือนก็ลงขันกันเพื่อติดตั้งระบบประปาบาดาลใช้เอง ถือเป็นการพึ่งพาตนเองไม่รอคอยความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว ซึ่งหลังจากทำมาแล้วเกือบ 1 ปี ก็ไม่เคยประสบปัญหาขาดน้ำเลย หากหมู่บ้านไหนจะนำไปใช้เป็นแบบอย่างเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งก็คิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์ ชาวบ้านรวมกลุ่มลงขันเป่าล้างบ่อบาดาลเก่าผลิตประปาใช้เอง

ขณะที่นางสำรวย คุระจอก ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกระทุ่ม  บอกว่า ถือเป็นตัวอย่างของหมู่บ้านชุมชนที่มีความสามัคคีในการแก้ปัญหาภัยแล้ง จากเมื่อก่อนไม่มีแม้กระทั่งน้ำจะอาบ หุงข้าว  ซักผ้า ล้างจาน เชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาในระยะยาวได้ และเป็นการพึ่งพาตนเองไม่รอคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียวซึ่งอาจจะไม่มีงบประมาณ หรือล่าช้า โดยเฉพาะบ้านหนองกระทุ่มเป็นหมู่บ้านที่แล้งซ้ำซาก หากไม่มีความสามัคคีหรือหันพึ่งพาตนเอง ก็คงจะไม่มีน้ำกินน้ำใช้ก็ขอชื่นชมในความสามัคคีของชาวบ้าน                        
ชาวบ้านรวมกลุ่มลงขันเป่าล้างบ่อบาดาลเก่าผลิตประปาใช้เอง