สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวโคราช หวังดันโคราชเป็นฮอลลีวูดเมืองไทย จีบผู้สร้างภาพยนตร์อินเดียให้มาใช้พื้นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฉายทั่วโลก เพราะจังหวัดนครราชสีมา มีโลเคชั่นที่หลากหลาย ทั้งด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม

22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมลำตะคอง 1-2 โรงแรมแคนทารี่ โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา และสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำกรุงเทพมหานคร ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ "โอกาสทางธุรกิจในอินเดีย และอัศจรรย์การท่องเที่ยวอินเดีย" โดยมีนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเปิดงาน ซึ่งมีผู้ร่วมงาน ประกอบไปด้วย นางอัลพนา ดูเบย์ อุปทูตอินเดีย สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำกรุงเทพมหานคร, นายหัสดิน สุวัฒนพงศ์เชฎ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา, นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา, ดร.ธีรพงศ์ คณาศักดิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา, ผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา กว่า 250 คน

ดันโคราชเป็นฮอลลีวูดเมืองไทยดึงอินเดียทำหนัง


นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า สำหรับประเทศไทยและอินเดียนั้น มีวัฒนธรรมที่คล้ายกัน โดยเฉพาะศาสนาพุทธ ซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในเดินเดีย ที่แต่ละปีจะมีคนไทยเดินทางไปท่องเที่ยว เพื่อกราบสักการบูชาปูชนียสถานเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะทำธุรกิจในอินเดียด้วย เนื่องจากอินเดียมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของโลก อีกทั้งกำลังการซื้อก็สูง หากมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางศาสนาและวัฒนธรรม ก็อาจจะเป็นผลดีกับการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย มาเที่ยวประเทศไทยได้ด้วย ซึ่งปัจจุบันในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยนับล้านคน แต่ส่วนใหญ่ก็มักจะไปกระจุกอยู่เฉพาะพื้นที่จังหวัดชายทะเล แต่ในพื้นที่ภาคอีสานนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ยังไม่ค่อยรู้จักมากนัก 

ดังนั้นวันนี้จึงได้มีการพูดคุยเพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้เป็นอีกทางเลือกของชาวอินเดีย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามระดับโลก เช่นเขาใหญ่ ปากช่อง วังน้ำเขียว อีกทั้งยังมีวัดพุทธมากที่สุดในประเทศไทยด้วย ประกอบกับอัธยาศัยของคนไทย เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ก็เชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันตนเองก็กำลังผลักดันให้โคราช กลายเป็นเมืองฮอลลีวูดของไทย โดยจะส่งเสริมให้ผู้สร้างภาพยนตร์จากทั่วโลก มาใช้พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ถ่ายทำภาพยนตร์เพิ่มมากขึ้น 

ดันโคราชเป็นฮอลลีวูดเมืองไทยดึงอินเดียทำหนังซึ่งเรามีโลเคชั่นหรือสถานที่ ที่เหมาะกับการถ่ายภาพยนตร์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โบราณสถาน วัฒนธรรมพื้นเมือง อีกทั้งค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงด้วย ซึ่งอินเดียนั้นถือว่าเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ปัจจุบันคนอินเดียชอบดูหนังไทยเป็นอย่างมาก จากประสบการณ์ตรงที่ตนได้ร่วมทุนสร้างภาพยนตร์ไทยลงในเน็ตฟลิ๊ก ชื่อภาพยนตร์ "สาวรับใช้" ปรากฏว่าติดอันดับท็อป 5 ในอินเดียถึง 2 สัปดาห์ ดังนั้นหากเราจะถึงผู้สร้างภาพยนตร์อินเดียมาถ่ายทำที่โคราชได้ ก็จะทำให้คนอินเดียรู้จักโคราช และอยากมาท่องเที่ยวโคราชได้มากในอนาคต

ดันโคราชเป็นฮอลลีวูดเมืองไทยดึงอินเดียทำหนัง