โรงพยาบาลแม่สอด เผยผลตรวจเชื้อโควิด 52 คนเป็นลบ จากการสัมผัสกับหญิงวัย 40ปี แม่ค้าหมูกระทะ หมอคาดติดจากกลุ่มตลาดสดแม่สอด ขณะที่ยังไม่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ผลตรวจโควิดกลุ่มเสี่ยงแม่ค้าหมูกะทะเป็นลบ

         

           เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์โรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จังหวัดตาก แจ้งว่า หลังจากที่ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลแม่สอดได้ลงพื้นที่บ้านแม่กุหลวง หมู่ที่1 ตำบลแม่กุ อ.แม่สอด เพื่อไปเก็บตัวอย่างจากผู้สัมผัสในระดับต่างๆ จำนวน 52 ราย กับหญิงวัย 40 ปี ที่มีอาชีพส่งหมูกะทะตามบ้าน และป่วยด้วยเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ขณะนี้ผลตรวจออกมาแล้วพบว่า มีผลเป็นลบทั้งหมด และสาเหตุของการติดเชื้อ หลังจากสอบสวนโรคแล้วทราบว่า แม่ค้าหญิงคนดังกล่าวไปซื้อของในตลาดสดแม่สอด ซึ่งเป็นในช่วงการระบาดของโรค ประกอบกับช่วงระยะเวลาในการแสดงอาการของโรค ทำให้ทราบว่า ติดเชื้อมาจากตลาดสดแม่สอด

ผลตรวจโควิดกลุ่มเสี่ยงแม่ค้าหมูกะทะเป็นลบ


            สำหรับสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดตาก ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ว่า ยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติม มีผู้ติดเชื้อในประเทศ ผู้สะสม 260 ราย ในประเทศ 143 ราย ต่างประเทศ 117 ราย ขณะที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 อ.แม่สอด ยังคงเข้มงวดพื้นที่ป่า เพื่อสกัดการลักลอบเข้าเมืองของบุคลลต่างด้าวลักบอบเข้าเมือง และคนที่ไปทำงานฝั่งเมียนมา และลักลอบกลับเข้ามาโดยหลีกเลี่ยงการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วันด้วย