พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี แจงไว ตอบชัดปมรับเหล็กไหล จากพรรคพลังไทยรักไทย ปีที่ 75 ไม่เป็นความจริง ด้านธรรมนัส แจงแก้ระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ สปก. เป็นไปตามกฏหมาย

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลุกขึ้นชี้ภายหลังนายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคปวงชนไทย ปมกล่าวหาว่าในวันเกิดปีที่ 75 ของพลเอกประวิตร นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรค พลังไทยรักไทย  ได้นำเหล็กไหลมามอบให้ ซึ่งมูลค่าเกิน 3000 บาท ซึ่งขัดกับหลักของกฏหมาย ที่ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รับทรัพย์สินที่เกิน 3000 บาท ว่าตนได้ฟังการอภิปรายของท่านสมาชิก ผมว่าท่านพูดทั้งหมดนั้น ไม่เป็นความจริงเลย ก่อนที่เดินออกจากห้องประชุมทันที 
ด้านร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลุกขึ้นชี้แจงประเด็นประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน ลงวันที่ 28 ต.ค.63 ยอมรับว่ามีความจำเป็นจะต้องมีการเปลื่ยนแปลงแก้ไขระเบียบต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับบริบทความจริงใจปัจจุบัน ที่เปลื่ยนแปลงไป และสาระสำคัญต่อไปนี้ การได้รับอนุญาตจะต้องไม่อยู่ในดุลพินิจของข้าราชการที่เป็นคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินของจังหวัด เพราะจะเป็นช่องทางของการทุจริต ซึ่งจะต้องชัดเจนไปเลยว่าประเภทไหนทำได้หรือทำไม่ได้เท่านั้น ไม่มีสาระอื่น ไม่มีการเปลื่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือ ระเบียบอะไรทั้งสิ้น 
พร้อมย้ำเจตนารมณ์กฏหมาย สปก.ว่าบุคคลที่จะได้รับ อนุญาตให้ทำเข้าประโยชน์ เช่า-เช่าชื้อ หรือซื้อในที่ดินของรัฐประเภท สปก.ประกอบไปด้วย 3 ประเภท 

1. การจัดสรรที่ดินเกษตรกรรม เพื่อเกษตรกร
2.จัดที่ดินให้กับบุคคลทั่วไป สำหรับกิจการอื่น ที่เป็นการสนับสนุน หรือ เกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน 
3.อนุญาตให้ส่วนราชการหรือเอกชน ที่ไม่แสวงหากำไรใช้ที่ดิน เพื่อสาธารณูปโภค กิจการอื่นเพื่อสาธารณะและการศึกษา หรือความเป็นอยู่ของเกษตรกรในชุมชน 
ดังนั้นจึงย้ำว่า สิ่งที่ผู้อภิปรายกล่าวว่า ผิดวัตถุประสงค์ที่จะไปทำโรงงานหรือกิจการอื่นๆ นั้น ยืนยันว่าโดยกฏหมายที่ดิน สปก.อนุญาตให้บุคคล 3 กลุ่มนี้ ไม่ใช่เฉพาะแค่เกษตรกรเท่านั้น