นครราชสีมา - ผู้ว่าโคราช สั่งควบคุมเข้ม จับตาเป็นพิเศษ ผู้ที่เดินทางมาจาก 2 จังหวัดเสี่ยง ปทุมธานีและมหาสารคาม เพื่อตีกรอบการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 3 ราย


19 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ว่า  ยังคงล็อกดาวน์ 100 % 2 หมู่บ้าน ที่ ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ได้แก่ หมู่ 7 บ้านหนองแดง และหมู่ 14 บ้านหนองบัวแดง หลังห้วงที่ผ่านมา มีเด็กชายวัย 7 ขวบ ตรวจพบเชื้อโควิด 19โดยเดินทางจาก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ไปร่วมงานศพที่บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 14 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง พร้อมครอบครัวเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  

ซึ่งต่อมา บิดาและพี่สาวของเด็กชายวัย 7 ขวบที่เดินทางมาด้วยกัน ก็ตรวจพบว่า ติดเชื้อเพิ่มเติมอีก รวมพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ถึง 3 รายในครั้งนี้ ถือเป็นการนำเชื้อเข้ามา  และคาดว่า อาจจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมได้อีก เพราะยังมีบุคคลอีกหลายรายที่มีความเสี่ยงสูงสัมผัสและใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ จึงจำเป็นต้องปิดหมู่บ้านหนองแดง หมู่ที่ 7 และบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 14  ซึ่งอยู่ติดกันแบบ 100 เปอร์เซ็นต์   เป็นการชั่วคราว ไปจนถึงวันที่ 2 มีนาคมนี้ รวม 14 วัน มีชาวบ้านได้รับผลกระทบจำนวน  451 ครัวเรือน รวมประชากรกว่า 1,600 คน  

จับตาจว.เสี่ยง ปทุมธานี-มหาสารคาม คัดกรองเข้ม

 
ซึ่งแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ทางจังหวัดจะจัดส่งถุงยังชีพแจกจ่ายให้ทุกครัวเรือน ประมาณ 3-4 วันต่อครั้ง แล้วให้ชาวบ้านไปประกอบอาหารรับประทานกันเอง เพราะพื้นที่ล็อกดาวน์กว้างถึง 2 หมู่บ้าน การจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปประกอบอาหาร จะทำได้ลำบาก  จึงต้องให้ชาวบ้านช่วยตัวเองแต่ทางจังหวัดฯ จะส่งเสบียงช่วยเหลือไปให้  พร้อมกับจัดส่งเจ้าหน้าที่จากทางอำเภอเข้าไปดูแลอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้ ซึ่งมีชาวอำเภอเสิงสางนอกเหนือจาก 2 หมู่บ้านนี้ ได้รวบรวมอาหาร เครื่องยังชีพ และน้ำดื่ม มาบริจาคช่วยเหลือกันจำนวนมาก 

ส่วนสินค้าเกษตรของเกษตรกร 2 หมู่บ้านที่ไม่สามารถนำไปจำหน่ายได้นั้น ต้องถือว่า ยังเป็นสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย สามารถนำไปประกอบอาหารรับประทานได้ จึงอยากให้ช่วยกันซื้อและอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านอีกทางหนึ่ง ซึ่งทางอำเภอเสิงสางจะรับผลผลิตของชาวบ้านออกไปจำหน่ายให้ โดยประสานพ่อค้าที่เคยรับซื้อจากเกษตรกร ให้ติดต่อไปที่อำเภอ จากนั้น ทางอำเภอจะจัดระบบให้ไปรับที่บริเวณจุดตรวจคัดกรอง เพื่อนำสินค้าไปจำหน่ายต่อไป หรืออาจจะปรับรูปแบบอีกครั้ง โดยสกรีนสินค้าเกษตรแล้วนำมาจำหน่ายที่หน้าศาลากลางจังหวัดฯ ซึ่งต้องพิจารณากันอีกที

จับตาจว.เสี่ยง ปทุมธานี-มหาสารคาม คัดกรองเข้ม


ในขณะที่พื้นที่อื่นๆในจังหวัด ยังต้องเพิ่มความเข้มงวดตั้งด่านตรวจคัดกรองในกิจกรรมต่างๆ อย่างเช่น การจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำในวันที่ 23 มีนาคม 3 เมษายนของทุกปีนั้น ในปีนี้ต้องงดจัดงานไปก่อน แต่ยังคงเหลือเฉพาะพิธีบวงสรวงและการรำบวงสรวงเท่านั้น ทางจังหวัดจำเป็นต้องยกระดับความเข้มงวดขึ้นอีกวาระหนึ่ง เพราะดูสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศขณะนี้ยังไม่น่าไว้วางใจ โดยเฉพาะจังหวัดปริมณฑลพบผู้ติดเชื้อค่อนข้างมาก ทางคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคติดต่อจังหวัดฯ กำลังประชุมพิจารณาพื้นที่ที่มีการระบาดมากในขณะนี้ เช่นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดมหาสารคาม โดยจะต้องยกระดับความเข้มข้นการสอดส่อง ตรวจตรา และคัดกรองเป็นพิเศษกับผู้ที่เดินทางมาจาก 2 จังหวัดนี้ เพื่อตีกรอบการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัด

จับตาจว.เสี่ยง ปทุมธานี-มหาสารคาม คัดกรองเข้ม