สงขลา - คณะก้าวหน้า เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ชูการพัฒนา 3 ด้าน สร้างแลนด์มาร์คใหม่-พื้นที่สาธารณะ-โครงสร้างพื้นฐาน, ดึงศักยภาพชาวหาดใหญ่-เปิดโอกาสการมีส่วนร่วม, เชื่อมโยงการเดินทางด้วยรสบัสไฟฟ้า-ลดปัญหาการจราจร-ค่าใช้จ่าย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

31 มกราคม 2564 ที่ห้องนามนิพัทธ์ โรงแรมเอเชี่ยน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คณะก้าวหน้าเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่คือ นายประยูร วงศ์ปรีชากร อายุ 73 ปี ภายใต้ "คณะก้าวหน้าหาดใหญ่"    นายประยูร กล่าวว่า จะนำประสบการณ์จากการทำงานทั้งหมดเพื่อนำหาดใหญ่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง  ใน 3 ด้านด้วยกันคือ 
1.สถานที่  จะต้องมีแลนด์มาร์ค ใหม่ๆ  โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนา เช่น ระบบขนส่งมวลชนที่ดี สถาปัตยกรรมเมืองในภาพรวมที่รองรับการเติบโต สร้างพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงง่ายใช้ได้จริงไม่ฉาบฉวย เพื่อให้เกิดระบบการเชื่อมต่อพื้นที่สำคัญต่างๆ เข้าด้วยกันที่มีความพร้อมในการพัฒนาต่อไป 

คณะก้าวหน้าเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกฯ ทน.หาดใหญ่

คณะก้าวหน้าเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกฯ ทน.หาดใหญ่

2.ผู้คน คือชีพจรของเมืองหาดใหญ่ กิจกรรมต่างๆของเมืองถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้คน อีเว้นท์ที่ตื่นตาตื่นใจและอุตสาหกรรมใหม่เราจึงต้องสนับสนุนนักธุรกิจทั้งเล็ก ใหญ่ ศิลปิน นักกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา หรือแม้แต่พ่อค้าร้านรวงต่างๆ ให้ปลดปล่อยศักภาพของพวกเขาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะทำให้เมืองหาดใหญ่กลับมามีสีสันอีกครั้งหนึ่ง ชาวหาดใหญ่เต็มไปด้วยศักยภาพ เทศบาลต้องเปิดโอกาสให้พวกเขาร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเมือง     สร้างเสน่ห์ใหม่ให้หาดใหญ่กลับมาเป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวอีกครั้ง
3.การเดินทาง  เพื่อเชื่อมคนสู่คน ย่านสู่ย่าน กิจกรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดการเดินทางการเชื่อมโยงคนจากจุดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่สำคัญเช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ และใจกลางเมืองหาดใหญ่ด้วยรถบัสไฟฟ้า นำมาเป็นรถโดยสารสาธารณะที่ดี ราคาถูก ปลอดภัย และตรงต่อเวลา ลดปัญหาการจราจร ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มุ่งสู่เมืองที่มีขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน   

คณะก้าวหน้าเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกฯ ทน.หาดใหญ่

สำหรับประสบการณ์ของ นายประยูร วงศ์ปรีชากร ประกอบด้วย  ประธานก่อการหอการค้าจังหวัดสงขลา, ผู้ผลักดันโครงการภาคใต้เขตปลอดอาวุธ, อดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่, ประธานก่อตั้งศูนย์เยาวชนชุมชนวัดโคกสมานคุณ, อดีตกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน

คณะก้าวหน้าเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกฯ ทน.หาดใหญ่

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด