รมช.พานิชย์ จุรินทร์ นำทีมลุย! ลานมัน สั่งพานิชย์จังหวัดตรวจสอบคุมเข้มใช้กฏหมาย ตรวจเข้มการรับซื้อหัวมันสำปะหลัง เผยหากช่วงไหนหัวมันสำปะหลังออกมากจะให้ชะลอขายโดยกระทรวงพาณิชย์มีเงินช่วยดอกเบี้ยร้อยละ 3

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
 วันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคามันสําปะหลัง ณ ลานมัน ห้างหุ้นส่วนจํากัด อุดรไพบูลย์ อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู ซึ่ง มีนายโชคชัย เอ็งอุทัยวัฒน์ เจ้าของโรงมันไพบูลย์พร้อมคณะได้ร่วมกันให้ข้อมูลของการรับซื้อมัน โดย นายจุรินทร์ พบปะเกษตรกรสอบถามการทำอาชีพ ปัญหาของเกษตรกรที่เดือดร้อน และได้สอบถามขั้นตอนการรับซื้อมันสำปะหลัง ของจังหวัดหนองบัวลำภู และกล่าวว่า นำกระทรวงพาณิชย์ได้มาติดตามสถานการณ์ราคามันสำปะหลังที่จังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดน้องบัวลำภู ซึ่งที่นี่เป็นโรงโรงมันที่ส่งมันเส้นออกนอกประเทศเพื่อทำเอทานอล ก่อนหน้านี้มีความพยายามที่จะร่วมมือกันกับสมาคมมันสำปะหลังต่างๆร่วมกับกรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ที่จะหาทางยกระดับราคาให้สูงขึ้นจากที่ซื้อขายกันในลานมันที่กิโลกรัมละ 2.00-2.10 บาท ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับสมาคมผู้ส่งออก เกษตรกร ทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันช่วยกันยกระดับราคา โดยสัปดาห์นี้จะพยายามยกระดับราคาการรับซื้อหัวมันสดที่เชื้อแป้ง 25% ให้ได้ถึง 2.40 บาท ถ้าเป็นไปได้สัปดาห์ต่อไปจะขยับขึ้นเป็น 2.45-2.50 บาท โดยสถานการณ์ดีขึ้นมีการรับซื้อที่เชื้อแป้ง 25% ตามมาตรฐานที่กิโลกรัมละประมาณ 2.40 บาทในขณะนี้ บางแห่งก็ 2.45 บาท ถือว่ามาตรการเริ่มได้ผล

สั่งตรวจเข้มการรับซื้อมันสำปะหลัง

           นอกจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพานิชย์ ได้กล่าวว่า ต่อไปจะได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดที่มีมันสำปะหลังติดตามตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด ซึ่งถือว่า มันสำปะหลังเป็นสินค้าควบคุมต้องติดป้ายราคารับซื้อให้ชัดเจน เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบและต้องบังคับใช้ทุกจังหวัดทั่วประเทศและขณะนี้ราคาแอลกอฮอล์เอทานอลในตลาดจีนขยับตัวสูงขึ้นน่าจะส่งผลให้สามารถรับซื้อหัวมันสดจากเกษตรกรในประเทศได้ราคาดีขึ้นสอดคล้องกับราคาแอลกอฮอล์ที่เมืองจีนเกิดติดปัญหาคือผู้ส่งออกของเราบางรายไปตัดราคากันเองทำให้ทำให้ได้ราคาไม่ถึงราคาที่ควรจะเป็น

ต่อไปนี้ โดยบริษัทที่จะส่งออกเอทานอลได้ต้องเป็นสมาชิกสมาคมผู้ส่งออกถ้าราย ถ้าพบว่ามีการไปขายตัดราคาจะ สมาคมมีมาตรการไล่ออกจากสมาชิกจะทำไม่สามารถส่งออกได้ เป็นการตกลงร่วมกันและการลักลอบนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเรื่องนี้ได้พูดในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา และจะได้ ขอความกรุณาท่านนายกรัฐมนตรี สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงศุลกากรและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการโดยเคร่งครัดกับการนำเข้า ไม่ให้มีการลักลอบนำเข้า ซึ่งจะทำให้มากดราคามันสำปะหลังจากเกษตรกรในประเทศไทย

นอกจากนั้นนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังกล่าวอีกว่า ช่วงไหนหัวมันสำปะหลังออกมากจะให้ชะลอขายโดยกระทรวงพาณิชย์มีเงินช่วยดอกเบี้ยร้อยละ 3 สำหรับการเก็บมันไว้ช่วยดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 % ทั้ง เกษตรกร สหกรณ์และโรงมันกระทรวงพาณิชย์จะพยายามดูแลเกษตรกรให้ดีที่สุดร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่ถ้าราคาต่ำกว่ากิโลกรัมละ 2.50 บาท ที่เชื้อแป้ง 25% กระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรจะยังมีนโยบายประกันรายได้เกษตรกรที่กิโลกรัมละ 2.50 บาทโดยมีส่วนต่างโอนเงินเข้าบัญชี ธ.ก.ส.ของเกษตรกรชาวไร่มันที่มาขึ้นทะเบียนไว้โดยอัตโนมัติเพื่อช่วยชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรสามารถขายมันสำปะหลังที่เชื้อแป้ง 25% ได้ในรายได้ 2.50 บาท ตามรายได้ที่ประกัน

สั่งตรวจเข้มการรับซื้อมันสำปะหลัง

ส่วนทางด้านตัวแทนเกษตร นางแดง เพียรงาม ผู้ใหญ่บ้านโนนสว่าง ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวลำภู กล่าวว่า วันนี้ได้เดินทางมาขอบคุณทางด้าน รองนายก และรัฐมนตรีกระทรวงพานิชย์ ที่ได้ช่วยเหลือดูแลชาวบ้าน สิ่งที่อยากให้ช่วยทำคือ ช่วยดูแลเกษตรกรรายย่อย และเงินส่วนต่างที่เกษตรกรจะได้รับนั้น ขอให้เป็นไปตามกำหนด และอยากให้ รัฐมนตรีดูแลโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยให้ได้ขายมันในราคาที่สูงขึ้นกว่านี้ ซึ่งขณะนี้ก็ถือว่าพออยู่ได้ และอยากให้ช่วยเหลือราคามันสำปะหลังในระยะยาวอีกด้วย

นอนกจากนั้น ผู้สื่อข่าวยัง ยังรายงานอีกว่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กำชับให้กรมการค้าต่างประเทศและกรมการค้าภายในติดตามผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมทำลายตลาดอย่างใกล้ชิด และบังคับใช้กฎหมายในกำกับดูแลของแต่ละหน่วยงานทันทีเมื่อพบการกระทำที่ผิดกฎหมาย และขอย้ำว่าหากกลไกภาคเอกชนมีความเข้มแข็ง จะแก้ปัญหาการขายตัดราคาที่ไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานในระยะยาวได้และหากพบเห็นการนำเข้าส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ ความชื้นสูง มีสิ่งปลอมปน สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1385 กรมการค้าต่างประเทศ และหากเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังพบเห็นหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อขายมันสำปะหลัง หรือถูกเอาเปรียบในการชั่ง ตวง วัด สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน ขอให้พี่น้องประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตา เพื่อให้อุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพต่อไป

สั่งตรวจเข้มการรับซื้อมันสำปะหลัง