ลำปาง - "อนุทิน ชาญวีรกูล"ยกคณะเยี่ยมแปลงสาธิต ปลูกกัญชา วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา จ.ลำปาง ฟุ้งเกษตรกรจะมีหนทางในการสร้างอาชีพใหม่ๆ ขณะที่นโยบายปลูกได้ 6 ต้น ใกล้คลอด ด้าน "ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์" ชี้เป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานราก


นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข พร้อมด้วยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมแพทย์แผนไทและแพทย์ทางเลือก อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมอนามัย เลขาธิการ อย. และคณ เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมแปลงสาธิต ปลูกกัญชา วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง"อนุทิน"ฟุ้งนโยบายปลูกกัญชาได้ 6 ต้น ใกล้คลอด


นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาล โดยพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ผลักดันนโยบายใช้สมุนไพรกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และแก้ไขระเบียบกฎหมายต่าง ๆ จนสามารถเกิดแปลงทดลอง และวิจัยใช้สมุนไพรกัญชา เพื่อรักษาผู้ป่วย ในประเทศไทย และยังได้ปลดล๊อคการใช้ส่วนต่างๆ จากสมุนไพรกัญชา ยกเว้นดอก ในเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย เชื่อว่าในอนาคตจะเกิดผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรกัญชาและกัญชง สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานรากได้อีกมหาศาล

"อนุทิน"ฟุ้งนโยบายปลูกกัญชาได้ 6 ต้น ใกล้คลอดนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า จากนี้ไป เกษตรกรจะมีหนทางในการสร้างอาชีพใหม่ๆ และสามารถปลูกกัญชาถูกกฎหมายได้แล้ว แต่ย้ำว่าต้องใช้ประโยชน์ในทางที่เป็นคุณ ซึ่งต้องเป็นวิสาหกิจ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานทางการแพทย์ของรัฐบาล ซึ่งง่ายที่สุด คือ รพสต.ใกล้บ้าน ปลูกเพื่อร่วมกันนำผลผลิตไปใช้ในการแพทย์ หรือร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ ศึกษา เรื่องการนำไปเป็นเครื่องสำอาง เวชภัณฑ์ หรืออาหาร"อนุทิน"ฟุ้งนโยบายปลูกกัญชาได้ 6 ต้น ใกล้คลอด


ทั้งนี้ การทำสวนกัญชาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาดูงาน ถือว่าเป็นรายได้ที่ทำให้วิสาหกิจมีรายได้มาจัดการการปลูกได้ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะนโยบายปลูกได้ 6 ต้น กำลังจะดำเนินการเป็นรูปธรรมเร็วๆนี้