"ชวน หลีกภัย" เซ็นบรรจุญัตติอภิปรายไม่ไว้ใจแล้ว หลังฝ่ายค้านยืนยันไม่แก้ถ้อยคำ เตรียมทำหนังสือส่งคณะรัฐมนตรี ตอบกลับความพร้อม ก่อนหารือวิปร่วมรัฐสภากำหนดวันเวลาซักฟอก .

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

29 มกราคม 2564 นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงความคืบการบรรจุญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล ว่า ล่าสุดฝ่ายค้านแจ้งยืนยันไม่แก้ไขถ้อยคำในญัตติ ดังนั้น นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร จึงได้เซ็นลงนามอนุญาตให้ญัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม ซึ่งหลังจากการเซ็นอนุญาตแล้วจะไม่สามารถแก้ไขถ้อยคำในญัตติได้

นอกจากนี้ ทางสภาได้ส่งหนังสือประสานไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอทราบความพร้อมของ ครม. เกี่ยวกับการกำหนดวันที่ครม.จะมาชี้แจงตามญัตติไม่ไว้วางใจต่อที่ประชุมสภาฯทั้งนี้ เมื่อ ครม.ตอบกลับมาว่าพร้อมเมื่อใด จะมีการนัดประชุมวิปร่วมของสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่ 1 เป็นประธานหารือกำหนดวันเวลาในการอภิปราย ซึ่งเมื่อได้วันเวลาที่ชัดเจน จะมีหนังสือแจ้งไปยังครม.อีกครั้งเพื่อยืนยันให้มาชี้แจง