ติวเข้มว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาและนายก ทต.บ้านใหม่ อ.เมือง นครราชสีมา อปท.ที่มีงบบริหารปีละกว่า 100 ล้าน ขณะที่นายวิชิต ชุนเกาะ ว่าที่ผู้สมัครนายก ฯ หัวหน้ากลุ่มเราพร้อมและนางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย ว่าที่ผู้สมัครนายก ฯ หัวหน้ากลุ่มรวมพลังใหม่ ประกาศตัวขออาสาบริหาร

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

29 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบล (ทต.) บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัด ทต.บ้านใหม่ ปฏิบัติหน้าที่รักษาการนายก ทต.บ้านใหม่ เปิดโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยมีว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภา (สท.) และนายก ทต.ฯ รวมทั้งผู้สนับสนุนจำนวน 100 คน ร่วมรับฟัง พ.ต.ท ระพีพงษ์  จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (ผอ.สนง.กกต.จ.) นครราชสีมา สร้างการรับรู้ทำความเข้าใจกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร การเตรียมสมัครเลือกตั้ง การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมของประชาชนและวิทยากรชี้แจงการบริหารเทศบาล เพื่อลดความผิดพลาดและความเสียหายจากการเข้าใจเนื้อหาตัวบท ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ต่างๆ สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้เป็นแนวทางหรือดำเนินการด้านต่างๆ  

ติวเข้มว่าที่ผู้สมัครสท.-นายก ทต.บ้านใหม่

 

ติวเข้มว่าที่ผู้สมัครสท.-นายก ทต.บ้านใหม่

ทั้งนี้ ต.บ้านใหม่ เป็น อปท.ตั้งอยู่แนวชายขอบเขตเมืองและมีการขยายตัวของความเจริญทุกด้านๆอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 19,316 คน แบ่งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง ล่าสุดนายวิชิต  ชุนเกาะ ว่าที่ผู้สมัครนายก ฯ หัวหน้ากลุ่มเราพร้อมและนางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย หรือหมออ้วน ว่าที่ผู้สมัครนายก ฯ หัวหน้ากลุ่มรวมพลังใหม่ ประกาศตัวขอเป็นตัวแทนชาวบ้านใหม่เข้าไปบริหารงาน ทต.บ้านใหม่ ซึ่งมีงบประมาณปีละกว่า 100 ล้านบาท

ติวเข้มว่าที่ผู้สมัครสท.-นายก ทต.บ้านใหม่

ติวเข้มว่าที่ผู้สมัครสท.-นายก ทต.บ้านใหม่

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด