สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 วันนี้ พบเกินค่ามาตรฐาน 18 จังหวัดโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคกลางตอนบน ส่วนกรุงเทพมหานครเกินมาตรฐาน 1 พื้นที่ บริเวณเขตดินแดง .

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

29 มกราคม 2564 ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 29 มกราคม 2564 ณ 07:00 น. สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน กรุงเทพฯ จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.เชียงใหม่ จ.น่าน จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.ตาก จ.กำแพงเพชร จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.สระบุรี จ.กาญจนบุรี และ จ. ราชบุรี
ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 34 - 83 มคก./ลบ.ม.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 15 - 33 มคก./ลบ.ม.
ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 18 - 57 มคก./ลบ.ม.
ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 19 - 42 มคก./ลบ.ม.
ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 3 - 20 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 24 - 52 มคก./ลบ.ม.
ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์
โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

"PM2.5" เกินมาตรฐาน 18 จังหวัด กทม.เกิน 1 พื้นที่

"PM2.5" เกินมาตรฐาน 18 จังหวัด กทม.เกิน 1 พื้นที่

"PM2.5" เกินมาตรฐาน 18 จังหวัด กทม.เกิน 1 พื้นที่

"PM2.5" เกินมาตรฐาน 18 จังหวัด กทม.เกิน 1 พื้นที่

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด