ชาวบ้านหมู่บ้านห่างไกลซ้อมลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" ที่จะมีขึ้นวันพรุ่งนี้ โดยมีหลายคนได้นัดแนะให้คนหนุ่มสาวที่คล่องตัวเป็นผู้คีย์ข้อมูลในสมาร์ทโฟนเพื่อลงทะเบียนให้ แต่ก็เกรงว่าระบบอินเตอร์เน็ตล่มพลาดโอกาสเหมือนโครงการคนละครึ่ง

28 มกราคม 2564 ตามที่รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" เพื่อช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือที่เรียกกัน "เงินเยียวยาโควิด" พบว่าประชาชนมีความตื่นตัว รอลงทะเบียน เวลา 06.00 น.วันพรุ่งนี้(29 ม.ค.) 


ชาวบ้านห่างไกล ลุ้นลงทะเบียนโครงการ 'เราชนะ'


ชาวบ้าน ที่บ้านกุดฮู ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร ชาวบ้านมารวมกลุ่มซักซ้อมการลงทะเบียน โดย น.ส.ขวัญฤดี วระโงน อายุ 21 ปี กล่าวว่า ตนเองได้รับสิทธิ์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว จึงไม่ต้องลงทะเบียนอีก แต่ด้วยที่ตนเองสามารถใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ จึงมีชาวบ้านในหมู่บ้านมาขอให้ช่วยลงทะเบียนเราชนะให้ด้วย ซึ่งได้นัดหมายมาที่บ้านตั้งแต่เช้า มีประมาณ 5-6 คนแล้ว เพื่อไม่ให้พลาดหวัง หลังจากการลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่ง ลงทะเบียนไม่ทัน แต่ก็กังวลว่าจะลงทะเบียนได้หรือไม่ เพราะหมู่บ้านอยู่ห่างไกล บางครั้งก็มีปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ต ก็วอนรัฐบาลเห็นใจชาวบ้านที่ยังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีกลุ่มนี้ ที่ยังขาดโอกาส 
ชาวบ้านห่างไกล ลุ้นลงทะเบียนโครงการ 'เราชนะ'โดยชาวบ้านบอกว่าเข้าใจเงื่อนไขการลงทะเบียน ที่ประกาศว่า มาตรการเยียวยาโครงการ "เราชนะ" ให้แก่ประชาชน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท สำหรับเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงการคลังจะพิจารณาจากเรื่องรายได้ ช่วยเหลือจะครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ แม้ว่ารัฐบาลจะไม่ให้เบิกเป็นเงินสดก็ตาม ซึ่งต่างก็อยากจะมีโอกาสได้เงินจากโครงการนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงนี้เป็นอย่างมาก

ชาวบ้านห่างไกล ลุ้นลงทะเบียนโครงการ 'เราชนะ'