กรมอนามัยแนะนำ 3 วิธีการล้าง "ผัก-ผลไม้" ให้สะอาดปลอดภัยในช่วง "โควิด-19" ระบาด เพื่อป้องกันสารเคมีตกค้าง การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค และละอองฝอยน้ำมูก น้ำลาย ของผู้ที่สัมผัสมาก่อนหน้า

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

28 มกราคมนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงโควิด-19 ระลอกใหม่ ผู้บริโภคที่ทำอาหารกินกันเองที่บ้าน นอกจากต้องให้ความสำคัญในการเลือกวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารแล้ว การล้างทำความสะอาดวัตถุดิบทุกครั้งก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม
โดยเฉพาะในผักและผลไม้ต่าง ๆ ก่อนกินหรือนำมาปรุงอาหารต้องล้างให้สะอาด เพื่อป้องกันสารเคมีตกค้างหรือการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค และละอองฝอยน้ำมูก น้ำลาย ของผู้ที่สัมผัสมาก่อนที่อาจติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่รู้ตัวได้

แนะนำ 3 วิธีการล้าง"ผัก-ผลไม้"ให้สะอาดปลอดภัย ในช่วง"โควิด-19"ระบาด


การต้องล้างผักผลไม้ให้สะอาด ทำได้ 3 วิธี ดังนี้..
วิธีที่ 1 ให้ล้างด้วยน้ำไหล โดยแช่ในน้ำนาน 15 นาที จากนั้นเปิดน้ำไหลผ่านและคลี่ใบผักถูไปมานาน 2 นาที เหมาะสำหรับการล้างผักจำนวนน้อย

แนะนำ 3 วิธีการล้าง"ผัก-ผลไม้"ให้สะอาดปลอดภัย ในช่วง"โควิด-19"ระบาดวิธีที่ 2 แช่ในน้ำ ผสม น้ำส้มสายชู 5 เปอร์เซ็นต์ ในอัตราส่วนน้ำส้มสายชู 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 4 ลิตร แช่นาน 15 นาที จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาด

แนะนำ 3 วิธีการล้าง"ผัก-ผลไม้"ให้สะอาดปลอดภัย ในช่วง"โควิด-19"ระบาด


วิธีที่ 3 ใช้ โซเดียมไบคาร์บอเนต (เบคกิ้งโซดา) ครึ่งช้อนโต๊ะผสมน้ำ 10 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 15 นาที จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาด ซึ่งทั้ง 3 วิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อไวรัสและลดสารพิษตกค้างในผักผลไม้ได้
ทั้งนี้ การเลือกซื้อวัตถุดิบ ผักและผลไม้ ภายในตลาดหรือแหล่งจับจ่ายสินค้าแต่ละครั้งที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานราชการ เช่น ตลาดสด น่าซื้อ ตลาดนัด น่าซื้อ นั้น ไม่ควรใช้มือหยิบ จับ สัมผัสผักและผลไม้โดยตรง ควรใช้ถุงมือ

แนะนำ 3 วิธีการล้าง"ผัก-ผลไม้"ให้สะอาดปลอดภัย ในช่วง"โควิด-19"ระบาด