"เทพไท เสนพงศ์" เสนอ "พงศ์สินธุ์ เสนพงศ์" ลงเลือกตั้งซ่อมนครศรีธรรมราช กำหนด 2 ก.พ. ทำไพรมารี่โหวตสมาชิกพรรคเขต 3 พร้อมยกโปรไฟล์น้องชายผ่านการเมืองท้องถิ่นและระดับชาติมากว่า 20 ปี ย้ำสุดท้ายอยู่ที่กรรมการบริหารเลือก

28 มกราคม 2564 นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยความคืบหน้าของการคัดตัวผู้สมัคร ส.ส.ในนามพรรค เพื่อลงเลือกตั้งซ่อม เขต 3 จ.นครศรีธรรมราช ว่า พรรคมีกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครที่ชัดเจน โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคที่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ ยื่นใบสมัคร หรือแสดงเจตจำนงต่อคณะกรรมการสรรหา ที่มีนายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ เป็นประธาน เพื่อนำรายชื่อเข้าสู่กระบวนการทำไพรมารี่โหวตจากสมาชิกพรรคในเขต 3 จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ ได้กำหนดวันลงคะแนนไพรมารี่โหวต ในวันที่ 2 ก.พ.นี้ และเมื่อได้ตัวบุคคลที่สมาชิกพรรคส่วนใหญ่เห็นชอบแล้ว ก็จะนำรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารพรรคต่อไป

อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวในฐานะเจ้าของพื้นที่ จะขอใช้สิทธิ์เสนอผู้เหมาะสมลงสมัครรับเลือกตั้งแทนซึ่ งได้มีการปรึกษาหารือกับทีมงาน และกลุ่มผู้สนับสนุน เห็นว่าควรเสนอชื่อ นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพราะได้คลุกคลีกับการเมืองในระดับท้องถิ่นและระดับชาติมาเป็นเวลานาน

"เคยเป็นรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เคยดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา นักวิชาการ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหลายคณะ จนล่าสุดเป็นผู้ชำนาญการของ ส.ส. ได้ทำงานการเมืองในพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช กับผมมาร่วม 20 ปี เป็นที่รู้จักคุ้นเคยกับประชาชนเป็นอย่างดี มีความรู้ด้านการศึกษาระดับปริญญาโท น่าเป็น ส.ส.คนใหม่ที่เข้ามาสานต่องานจากผมได้เป็นอย่างดี" นายเทพไท กล่าวและว่า แต่ข้อสรุปทั้งหมดต้องอยู่ที่มติของคณะกรรมการบริหารพรรค จะคัดเลือกใครลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมในนามพรรคประชาธิปัตย์ในครั้งนี้