คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดบ่อนการพนัน ตั้งอนุ 3 ชุด ตั้งแต่ตรวจสอบสถานที่ ตรวจสอบเส้นทางการเงิน และมาตราการป้องกัน โดยเปิดรับเรื่องร้องเรียนบ่อนการพนัน พบสถิติการรับเรื่องแจ้งเบาะแสการพนัน ตั้งแต่ 20 มกราคม 2564 ถึงปัจจุบัน ทั้งสิ้น 146 เรื่อง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
วันนี้28 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ประธานกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน เป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 9/2564 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายภูมิวิศาล เกษมศุข รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงมหาดไทย สำนักงาน ปปง. จเรตำรวจ กรมการปกครอง และกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น ร่วมเข้าประชุมฯณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน ป.ป.ท. ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางขอบเขตการดำเนินงาน และกระบวนการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 จำนวน 3 คณะ ได้แก่

1. คณะอนุกรรมการตรวจสอบการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ (คณะอนุกรรมการด้านการตรวจสอบ) โดยมีพล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช รองจเรตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานอนุกรรมการฯ

2. คณะอนุกรรมการตรวจสอบเส้นทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ (คณะอนุกรรมการด้านข้อมูลและการสืบสวนทางการเงิน) โดยมี พ.ต.อ.อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานอนุกรรมการฯ และ

3. คณะอนุกรรมการศึกษามาตรการป้องกันการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันฯ (คณะอนุกรรมการด้านมาตรการป้องกัน) โดยมีนายภูมิวิศาลเป็นประธานอนุกรรมการฯ

นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการเปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบการกระทำความผิดเกี่ยวกับบ่อนการพนัน ของศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบการกระทำผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน สำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อรับเรื่องแจ้งเบาะแส วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล ติดตาม ตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการกรณี

การกระทำผิดเกี่ยวกับการเปิดสถานที่เล่นการพนันฯ รวมถึงให้คำแนะนำการดำเนินการแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายในการนำตัวผู้กระทำผิดไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาลงโทษโดยล่าสุดได้มีรายงานสถิติการรับเรื่องแจ้งเบาะแสการพนัน ตั้งแต่เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ถึงปัจจุบันรวมแล้วทั้งสิ้น 146 เรื่อง