เจ้าหน้าที่เร่งทำแนวกันไฟป่า ในเขตควบคุมไฟ ป่า ตะเคียนงาม ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระยะทางหลายสิบกิโลเมตร โดยได้ใช้งบโควิดจ้างประชาชนที่ตกงานในพื้นที่มาร่วมกันทำแนวกันไฟ เป็นการบรรเทาความเดือนร้อน ตามนโยบายรัฐบาล

28 มกราคม  2564  นายสุริยา คูสกุลรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 นครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เขตควบคุมไฟ ป่า ตะเคียนงาม ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าและชาวบ้านในพื้นที่ที่มีหมู่บ้านและเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  เพื่อทำแนวกันไฟป่าซึ่งเป็นระยะทางที่ยาวหลายสิบกิโลเมตร 

เจ้าหน้าที่เร่งทำแนวกันไฟป่า ชาวบ้านตกงานโชคดีมีงานทำ

จากการลงพื้นที่พบ เจ้าหน้าที่ป้องกันและดับไฟป่าและ ชาวบ้านกำลังขะมักเขม้นทำแนวกันไฟป่า ซึ่งในเขตพื้นที่ขณะนี้ได้รับงบประมาณ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดสรรงบประมาณมาให้ชาวบ้านที่มีพื้นที่บ้านติดแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า โดยใช้งบจ้างโควิดที่รัฐบาลจัดสรรมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ตกงาน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดด้านนายสุริยา  คูสกุลรัตน์ กล่าวว่า  ปีนี้เป็นความโชคดี อีกทางหนึ่งที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดงบประมาณในการป้องกันไฟป่า  โดยจัดงบจ้างประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยเป็นหูเป็นตาในการทำแนวกันไฟ ตลอดแนวพื้นที่ในเขตอุทยานและเขตห้ามล่า และก็ทำให้ชาวบ้านที่ตกงานในสถานการณ์ covid-19 ระบาดกลับมามีงานทำอีกครั้งทำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  สามารถบรรเทาความเดือนร้อนในช่วงสถานการณ์โควิดได้

เจ้าหน้าที่เร่งทำแนวกันไฟป่า ชาวบ้านตกงานโชคดีมีงานทำ

เจ้าหน้าที่เร่งทำแนวกันไฟป่า ชาวบ้านตกงานโชคดีมีงานทำ