"อัครเดช" หนุนแก้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ แนะ ก.พาณิชย์ ใช้พ.ร.บ.ยาเสพติดเป็นโมเดล แบ่งแยกโทษผู้ผลิตรายใหญ่-รายย่อยตามฐานความผิดให้ชัดเจน .

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ว่า เนื่องจากเทคโนโลยีมีความเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฉบับเดิมไม่สามารถที่จะควบคุมดูแลผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และเจ้าของลิขสิทธิ์ในเรื่องสิทธิประโยชน์ จึงทำให้รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์จำเป็นต้องเสนอร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป 

"อัครเดช" หนุนแก้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ แนะ ก.พาณิชย์ ใช้พ.ร.บ.ยาเสพติดเป็นโมเดล


เพื่อที่ประเทศไทยจะได้เข้าไปสู่การเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลนี้
ทั้งนี้ นายอัครเดช กล่าวว่า ตนสนับสนุนและเห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ที่ได้มีการตัดช่องทางการร้องศาลออกไป โดยสามารถร้องไปผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการคุ้มครองนั้นมีความรวดเร็วขึ้น โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ตนได้ประชุมกับคณะอนุกรรมการทรัพย์สินทางปัญญาถึงประเด็นของการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ และเห็นด้วยกับการกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ยื่นแก้ไขกฎหมายดังกล่าว สำหรับร่างพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ เป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาเพียงระดับหนึ่ง ขณะที่ปัจจุบันยังมีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกมิจฉาชีพรีดไถ 
โดยอ้างกฎหมาย พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ทั้งเรื่องของลิขสิทธิ์ เรื่องตราสินค้า และเรื่องสิทธิบัตร ซึ่งหากได้มีการหารือกันร่วมกับคณะอนุกรรมการฯ และผู้แทนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วย ก็จะทำให้กระทรวงพาณิชย์แก้ไขกฎหมายที่สามารถป้องกันไม่ให้ผู้ค้ารายย่อยถูกกลุ่มมิจฉาชีพนำไปใช้รีดไถประชาชนได้  โดยอาจให้มีการแยกโทษระหว่างผู้ผลิต ผู้ค้ารายใหญ่ และลูกค้ารายย่อย โดยอาจใช้ พ.ร.บ.ยาเสพติดมาเป็นต้นแบบได้

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด