นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ห่วงใยผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง นำข้าวสาร อาหารแห้ง ที่ทุกคนสวมผ้าไทยมาใส่บาตรในทุกวันอังคาร ที่สวนสาธารณเกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ และพระสงฆ์ที่มาบิณฑบาตก็แบ่งบริจาคส่งต่อไปมอบให้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ตามชุมชนด้วย

27 มกราคม 2564 นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาด ที่ได้เดินทางติดตาม นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกไปตามหมู่บ้าน ชุมชน ต่างๆ ทั้ง 22 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ ก็ได้มีถุงยังชีพ ที่เป็นข้าวสาร อาหารแห้ง อื่นๆ ที่ได้มาจากการที่ทุกท่านร่วมกันมาร่วมทำบุญ ด้วยการสวมผ้าไทยมาใส่บาตร ที่สวนสาธารณเกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ในทุกเช้าของวันอังคาร ข้าวสารอาหารแห้งส่วนหนึ่งพระคุณเจ้าก็จะนำกลับวัด แต่ส่วนใหญ่แล้ว พระคุณเจ้าที่รับบิณทบาตร จะส่งมอบกลับคืนให้กับเหล่ากาชาดจังหวัด 

พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญ ในการฝากนำไปมอบต่อๆ ให้กับผู้ที่ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ บางคนอยู่ตามลำพังเพียงผู้เดียว เนื่องจากลูกหลานไปทำงานยังต่างจังหวัดกันหมด หรือไปทำงานในช่วงเวลากลางวันในตัวเมือง ปล่อยผู้สูงอายุอยู่บ้านตามลำพัง ต้องช่วยตนเอง ตามสภาพที่เป็นอยู่ในทุกๆ วัน ซึ่งหากมีส่วนราชการไปเยี่ยม นำถุงยังชีพ ไปมอบให้ ผู้สูงอายุดังกล่าว ก็ได้ยิ้ม บางคนถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได้ ร้องไห้ออกมาต่อหน้าทุกคนที่ไปเยี่ยมมอบข้าวของ

ร่วมส่งต่อข้าวสารอาหารแห้งที่ใส่บาตร ให้ผู้ป่วยติดเตียง-ผู้สูงอายุ

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ในทุกๆ เช้าของวันอังคาร ทางจังหวัดศรีสะเกษ ก็ได้กำหนดให้เป็นวันทำบุญร่วมใหญ่ แล้วแต่ใครจะสะดวกตื่นเช้า เตรียมข้าวสาร อาหารแห้ง มาร่วมกันทำบุญใส่บาตร อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมๆ กับหารส่งเสริมให้สวมใส่ผ้าไทย โดยเฉพาะ "ผ้าเบญจศรี...ธานีศรีแส่ว" ที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของคนศรีสะเกษ ทักทอขึ้นจากฝีมือของชาวบ้าน ชุมชน นำมาตัดเย็บเป็นชุดเสื้อผ้า ก่อนนำมาแส่วให้มีลวดลายแปลกตาสวยงาม และที่สำคัญ ในการแส่วในแต่ละตัว จะแส่วด้วยมือทุกตัว ดังนั้นในแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกัน สวยแปลกตาไปแตกต่างกันทุกตัว

เป็นการสร้างรายให้กับชุมชนทุกพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันนี้ขายดีมาก โด่งดังไปทั่วโลก และทั่วประเทศไทย มียอดรายได้ร่วมทั้งจังหวัดมากกว่า 1,000 ล้านบาทแล้ว ด้วยความร่วมมือของพัฒนาการจังหวัด ในการส่งเสริม เก็บตัวเลขยอดจำหน่าย ส่วนข้าวสารอาหารแห้ง ที่ได้จากการใส่บาตร พระคุณเจ้าก็ได้อนุโมทนากลับคืนเป็นส่วนใหญ่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ก็จะนำมาแยกจัดสรรใหม่ บรรจุถุงผ้า เพื่อนำไปมอบให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ตามชนบทที่อยู่ในทุกหมู่บ้าน ทั้ง 22 อำเภอ ของจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งการเดินทางไปมอบเอง ฝากมอบผ่านนายอำเภอ กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น

ร่วมส่งต่อข้าวสารอาหารแห้งที่ใส่บาตร ให้ผู้ป่วยติดเตียง-ผู้สูงอายุ

นอกจากนั้น ผู้ว่าฯ ยังได้ประกาศเตือนพี่น้องประชาชนทุกคน ที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารในเรื่องสำคัญๆ อย่างเช่น เรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 อยู่ในขณะนี้ ขอให้พิจารณาให้ถ่องแท้ก่อนที่จะได้มีการแชร์ต่อๆ ไป เพราะขณะนี้มีข่าวลวงกันมาก ในส่วนของจังหวัดศรีสะเกษ จะมีเว็บไซต์ข่าวของคณะกรรมการเฝ้าระวังป้องกันโรคเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นจริงออกให้ทุกวัน โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านการกรองข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นอย่างดี จึงเชื่อถือได้

ร่วมส่งต่อข้าวสารอาหารแห้งที่ใส่บาตร ให้ผู้ป่วยติดเตียง-ผู้สูงอายุเพราะขณะนี้จังหวัดศรีสะเกษ กำลังทำงานเชิงรุก ทำการตรวจสอบคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด กลุ่มเสี่ยง แรงงานต่างด้าวอีกรอบหนึ่ง ภายหลังจากได้มีการกักตัวก่อนอนุญาตให้กลับมาบ้านที่จังหวัดศรีสะเกษได้ เพื่อความไม่ประมาณ การ์ดก็ต้องไม่ตก ร่วมกันปฏิบัติตามข้อแนะนำการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อต่อไป เพราะขณะนี้จังหวัดศรีสะเกษ ไข่แดงยังไม่แตก ยังช่วยกันรักษาคุณภาพด้านสุขอนามัยได้เป็นอย่างดีทุกคน แม้จะมีการจัดการอบรม การจัดงานมงคล อวมงคล ไปจำหน่ายซื้อหาสินค้าตามห้าง ก็ยังมีมาตรการป้องกันตนเองอย่างเข้มข้นทุกคน

ร่วมส่งต่อข้าวสารอาหารแห้งที่ใส่บาตร ให้ผู้ป่วยติดเตียง-ผู้สูงอายุ