กรมอุตุฯ เตือน 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 64 เตรียมรับอากาศหนาวอีกระลอก "เหนือ-อีสาน" อุณหภูมิลด 2-4 องศาฯ ขณะที่ "กลาง-ตะวันออก-กรุงเทพฯ" อุณหภูมิลดลง 1-2 องศาฯ

27 มกราคม 2564 เฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาอากาศแปรปรวนของประเทศไทย โดยเนื้อหาระบุว่า 26-27 ม.ค. 64 เหนือ อีสาน กลาง (รวม กทม. ปริมณฑล) และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ โดยมีฝนเป็นบางพื้นที่ ใน บริเวณภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศหนาวเย็น สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อน
29 ม.ค. - 1 ก.พ. 64 มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคอีสาน มีอุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียส ประกอบกับในช่วงวันที่ 28 - 30 ม.ค. 64 จะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

อุตุฯ เตือน 29 ม.ค.-1 ก.พ. 64 เตรียมรับมือหนาวอีกระลอก

อุตุฯ เตือน 29 ม.ค.-1 ก.พ. 64 เตรียมรับมือหนาวอีกระลอก

อุตุฯ เตือน 29 ม.ค.-1 ก.พ. 64 เตรียมรับมือหนาวอีกระลอก