พิจิตร - แม่น้ำยมตอนบนของจังหวัดพิจิตร ไหลผ่านหน้าวัดรังนก อำเภอสามง่าม ไม่มีน้ำ เหลือเพียงลำธารขนาดเล็ก ส่งผลกระทบกับประชาชนและเกษตรกรสองแนวริมฝั่งของแม่น้ำ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นบริเวณแม่น้ำยมในช่วงตอนบนของแม่น้ำยม โดยเฉพาะที่บริเวณหน้าวัดรังนก ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ส่งผลทำให้แม่น้ำยมซึ่งไหลผ่านหมู่บ้านยังคงแห้งขอดจนเห็นผืนทรายในท้องแม่น้ำยม มีเพียงแอ่งน้ำขนาดเล็กอยู่บริเวณกลางแม่น้ำ ไม่เพียงพอต่อการใช้น้ำอุปโภคและใช้ในการทำการเกษตรของชาวบ้านตามแนวสองริมฝั่งของแม่น้ำยม

"น้ำยม"วิกฤต-เหลือเพียงลำธารเล็ก

สำหรับอำเภอสามง่าม เป็นอำเภอตอนบนของจังหวัดพิจิตร ที่แม่น้ำยมไหลผ่าน ก่อนที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่ตอนใต้ได้แก่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง และโพทะเล และไหลเข้าสู่พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นระยะเวลาที่รวดเร็ว หลังจากแม่น้ำยม มีน้ำเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา มีน้ำเต็มแม่น้ำ แต่กลับแห้งลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้แม่น้ำยมขาดน้ำ ส่งผลกระทบกับประชาชนและเกษตรกรสองแนวริมฝั่งของแม่น้ำ

"น้ำยม"วิกฤต-เหลือเพียงลำธารเล็ก