ยอดโควิด 27 ม.ค.64 ทั่วโลกป่วยโควิด-19 สะสม 100,788,436 ราย เพิ่มขึ้น 505,874 ราย เสียชีวิต 2,164,320 ราย เพิ่มขึ้น 15,053 ราย หายป่วย 72,791,910 ราย สหรัฐฯมากสุดติดเชื้อรวม 25,995,941 ราย

27 มกราคม 2564 เมื่อเวลา 06.40 น. Worldometer ซึ่งเป็นเว็บไซต์รายงานข้อมูลล่าสุดที่มีการรวบรวมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลก รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 100,788,436 ราย เพิ่มขึ้น 505,874 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 2,164,320 ราย เพิ่มขึ้น 15,053 ราย ราย หายป่วย 72,791,910 ราย  
สหรัฐฯมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุด มีผู้ติดเชื้อสะสม 25,995,941 ราย อันดับ 2 อินเดีย 10,689,268 ราย อันดับ 3 บราซิล 8,936,590 ราย  อันดับ 4 รัสเซีย 3,756,931 ราย อันดับ 5 สหราชอาณาจักร 3,689,746 ราย อันดับ 6 ฝรั่งเศส 3,079,943 ราย  อันดับ 7 สเปน 2,733,729 ราย อันดับ 8 อิตาลี 2,485,956 ราย  อันดับ 9 ตุรกี 2,442,350 ราย และอันดับ 10 เยอรมนี 2,163,113 ราย
ขณะที่ข้อมูลล่าสุดจากศูนย์ Center for Systems Science and Engineering (CSSE) ของมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์  ณ วันที่ 27 ม.ค.64 เวลา 05.23 น. พบว่า จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 100,164,399 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก อยู่ที่ 2,153,477 ราย