ลำปาง - รองผู้ว่าฯลำปาง นำคณะลงพื้นที่ดอยพระบาท ที่เกิดปัญหาไฟป่าประจำทุกปี พร้อมเดินหน้าทำแนวกันไฟ กำจัดเศษใบไม้แห้ง ชิงฝัง ป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
วันที่ 26 มกราคม 2564 ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยภายหลังนำสื่อมวลชน ลงพื้นที่ดอยพระบาท ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ซึ่งเกิดปัญหาหมอกควันไฟป่ามลพิษทางอากาศและเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นสาเหตุทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและหมอกควัน ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนรวมถึงเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำปางทุกภาคส่วนได้บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

เดินหน้าทำแนวกันไฟ"ดอยพระบาท"

การลงพื้นที่ เป็นการสร้างทำแนวกันไฟและประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงขั้นตอนทำงานของเจ้าหน้าที่ในการทำแนวกันไฟ โดยมีวิธีการกำจัดเศษใบไม้แห้งในรูปแบบต่างๆ เช่น การชิงฝัง โดยการนำเศษใบไม้แห้งฝังกลบลงใต้ชั้นดิน เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงที่จะทำให้เกิดไฟป่า การนำเศษใบไม้แห้งมาอัดก้อนด้วยเครื่องบีบอัด นำมาจำหน่ายเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่นอกจากจะช่วยป้องกันการเกิดไฟป่าแล้ว ยังสร้างรายได้ใช้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง

เดินหน้าทำแนวกันไฟ"ดอยพระบาท"

นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่ไปยังจุดเฝ้าระวังตามโครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟ สร้างรายได้ให้ชุมชน บ้านโทกหัวช้าง ซึ่งในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง มีการบูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วน รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจุดเฝ้าระวังนี้จะเป็นแหล่งจัดเก็บใบไม้แห้งอัดก้อน เพื่อรอการจำหน่าย และเป็นจุดคัดกรองบุคคลที่จะเข้าไปยังเขตป่า เพื่อป้องกันการลักลอบเผาป่า ทั้งนี้ จังหวัดลำปางยังเน้นย้ำ เรื่องการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืนต่อไป

เดินหน้าทำแนวกันไฟ"ดอยพระบาท"

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด