เพชรบูรณ์ ชุดพยัคฆ์ไพรร่วมกับ ศปป.4 บุกทลายขบวนการลักลอบทำไม้ส่งนอกประเทศ รวบเจ้าของโรงเลื่อยพร้อมไม้ของกลางเพียบ และพบเจ้าหน้าที่ป่าไม้มีเอี่ยวสวมไม้เกิดตามธรรมชาติเป็นสวนป่า

25 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้สั่งการให้นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สปฟ.กปม, ที่ปรึกษาชุดพยัคฆ์ไพร, นายชาญชัย กิจศักดาภาพ หน.ชุดพยัคฆ์ไพร, กำลังเจ้าหน้าที่ชุดพยัคฆ์ไพร ร่วมกับ พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. และกอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ ขยายผลร่วมกับนายสราวุธ อุเทนรัตน์ ผอ.สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา), นายมนตรี มะลิทอง และชุดปฏิบัติการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ประสานการปฏิบัติกับนายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ และนายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ทลายขบวนการลักลอบทำไม้ส่งนอก


เพื่อร่วมขยายผลเข้าตรวจสอบบริเวณจุดที่มีการทำไม้ บริเวณป่าด้านทิศใต้บ้านไร่ ท้องที่ ต.บ้านไร่ ที่เป็นแปลง สปก.4-01 ที่มีการอ้างว่ามีการขึ้นทะเบียนสวนป่า เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม โดยผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบพิสูจน์ตอไม้และอ่านแปลภาพ พบว่า ตำแหน่งตอพบว่าเป็นไม้ประดู่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไม่สามารถนำไปขึ้นทะเบียนสวนป่าได้ตามระเบียบกฎหมาย และตรวจสอบพบว่า มีการลักลอบทำไม้จากนอกแปลงมาสวมอีกจำนวนมาก ตรวจสอบพบตอไม้ในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 60 ตอ ซึ่งน่าจะมีการขนย้ายลักลอบไม้ออกไปแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งในพื้นที่ดังกล่าว และร่องรอยการใช้สีสเปรย์ฉีดหมายที่จะทำไม้ออกอีกจำนวนมากหลายต้น พื้นที่แปลงดังกล่าวยังมีความเป็นป่าธรรมชาติมีต้นไม้ป่าขึ้นเต็มพื้นที่ 


ทลายขบวนการลักลอบทำไม้ส่งนอกคณะเจ้าหน้าที่โดยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ได้ส่งเอกสารแจ้งให้ ส.ท.นิยม รักเสนาะ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า(พร) สังกัดศูนย์ป้องกันปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ) กรมป่าไม้ ซึ่งมาควบคุมการทำไม้ครั้งนี้ด้วยตนเอง ให้มาพบเจ้าหน้าที่ แต่เมื่อถึงเวลานัด ส.ท.นิยม รักเสนาะ ไม่ยอมเดินทางมาคณะเจ้าหน้าที่ จึงทำบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เทพสถิต เพื่อออกหมายจับมาดำเนินคดีต่อไป ตาม ปจว.ข้อ 3 เวลา 17.02 น. ลงวันที่ 25 มกราคม 2564ทลายขบวนการลักลอบทำไม้ส่งนอก


ต่อมาคณะเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลโดยประสานกับ นายปกรณ์ ตั้งใจตรง  นายอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขยายผลเข้าเข้าตรวจสอบโรงเลื่อยของนายธนรัตน์ ฉ่ำตะคุ ท้องที่หมู่6 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ตามที่สายข่าวรายงาน และร่วมกันเข้าตรวจสอบพบไม้ประดู่ท่อนและแปรรูปจำนวนมาก เมื่อตรวจสอบใบอนุญาตโรงงานขาดอายุ ตรวจสอบพบมีการตั้งแท่นเลื่อยที่ผิดระเบียบและกฎหมายจำนวนมาก ตรวจสอบพบเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ผิดกฎหมาย  1 เครื่อง,  ตรวจสอบพบไม้ประดู่แปรรูปที่เตรียมบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์ของกลุ่มนายทุนชาวจีนจำนวนมาก ในขณะที่เจ้าของโรงเลื่อยให้การปฏิเสธโดยอ้างว่าไม้ดังกล่าวซื้อมาจากชาวบ้านในละแวกพื้นที่ 


ทลายขบวนการลักลอบทำไม้ส่งนอก


คณะเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดเครื่องจักร, เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์, ดำเนินคดีตามความผิดใน พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 48 และ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 มาตรา 4 พร้อมทั้งอายัดไม้เพื่อสอบสอบและแจ้งความกล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน สภ.วิเชียรบุรี สำหรับในส่วนของ ส.ท.นิยม รักเสนาะ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า(พร) สังกัดศูนย์ป้องกันปราบปรามที่ 3(ภาคเหนือ) กรมป่าไม้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องชัดเจน นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้สั่งการให้ดำเนินการย้ายออกนอกพื้นที่ และให้ตั้งกรรมการสอบสวนลงโทษทางวินัยร้ายแรงและได้ประสานเร่งออกหมายจับโดยเร็วต่อไปแล้ว