ภูเก็ต - เศรษฐกิจป่าตองทรุดหนัก หลังเจอโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ ร้านค้า-ร้านอาหาร-ที่พักส่วนใหญ่ยังปิดให้บริการ โซเซียลแชร์เอกสารแจ้งปิดห้างเซ็นทรัลป่าตองชั่วคราว ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองคาดอีก 2 ปี เศรษฐกิจเริ่มขยับ

25 มกราคม 2564 บรรยากาศภายในตัวเมืองป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกเป็นไปด้วยความเงียบเหงา ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้าง ร้านค้าร้านอาหารและโรงแรมที่พักต่างๆ ส่วนใหญ่ยังคงปิดตัว บางแห่งมีการปิดประกาศขายหรือให้เช่า เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยว

เศรษฐกิจป่าตองทรุดหนัก

โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งเป็นตลาดหลักของป่าตอง ส่วนที่เปิดให้บริการก็เป็นเพียงส่วนน้อยและแทบจะไม่มีลูกค้า  ไม่ว่าจะเป็นบริเวณถนนถนนทวีวงศ์ ซึ่งเป็นถนนหน้าชายหาดป่าตอง ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี หรือถนนสาย 2 และถนนพระเมตตา (ถนนผังเมืองสาย ก) หรือถนนสาย 3 แม้จะมีนักท่องเที่ยวคนไทยให้เห็นบ้างบริเวณชายหาดแต่เป็นส่วนน้อย เนื่องจากขณะนี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและชะลอการเดินทาง รวมทั้งจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเป้าหมายยังเป็นพื้นที่สีแดงตามประกาศ ศบค.   อย่างไรก็ตามล่าสุดในกลุ่มไลน์ต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ตได้มีการแชร์เอกสารลงวันที่ 22 มกราคม 2564 ของบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ซึ่งได้ส่งถึงร้านค้าเช่าและผู้เกี่ยวข้อง  เรื่อง แจ้งปิดห้างเซ็นทรัลป่าตองชั่วคราว  

เศรษฐกิจป่าตองทรุดหนัก

โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมามีการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก มีผลกระทบทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นสาเหตุที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นต้องปิดกิจการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น     

เศรษฐกิจป่าตองทรุดหนัก


ทางด้านนางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เปิดเผยถึงภาพรวมเศรษฐกิจของเมืองป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ภายหลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ว่า แม้จะมีความพยายามจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่องภายหลังสถานการณ์คลี่คลาย และมีนักท่องเที่ยวคนไทยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบ้าง แต่มีจำนวนไม่มาก ส่วนใหญ่จะนิยมท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่ามากกว่า ด้วยภาพลักษณ์ของป่าตอง ซึ่งไม่ตอบโจทย์หรือไลฟ์สไตล์นักท่องเที่ยวคนไทย จึงทำให้โรงแรมที่พักและสถานประกอบกิจการต่างๆ ส่วนใหญ่จะยังไม่เปิดให้บริการ

เศรษฐกิจป่าตองทรุดหนัก

นางสาวเฉลิมลักษณ์  กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการแพร่ระบาดรอบใหม่ทำให้  สภาพเมืองป่าตองค่อนข้างเงียบเหงา  ไม่ต่างอะไรจากเมืองร้าง เพราะเดิมคาดการณ์ว่าจะดึงนักท่องเที่ยวคนไทยเข้ามา แต่ก็ต้องชะงักไป ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดการชะลอการเดินทาง  และยังไม่เปิดนับนักท่องเที่ยวต่างชาติ คาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในระหว่างนี้จึงต้องหาแนวทางปรับภูมิทัศน์ของเมืองเพื่อให้ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวคนไทย รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะกลับมาหลังโควิด-19 คลี่คลาย

เศรษฐกิจป่าตองทรุดหนัก


เศรษฐกิจป่าตองทรุดหนัก