ชุมพร - สั่งปิดเขาเทียนเหมินชานสถานที่ท่องเที่ยวดัง หลังนักท่องเที่ยวแห่เดินทางเข้ามาจำนวนมาก พบปัญหาแออัด และไม่มีการเว้นระยะห่างในพื้นที่เสี่ยงในการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ได้

24 มกราคม 2564 เมื่อเวลา 11.00 น. นายศิลปชัย เรือนสูง นายอำเภอสวี/ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสวี (ศปก.อ.สวี) มอบหมายให้ น.ส.นนท์ลภัส ชูสอน ปลัดอาวุโส/หัวหน้าชุดเคลื่อนที่เร็ว สั่งการชุดเคลื่อนที่เร็วอำเภอสวี นำโดย นายบุญก้อง ศรีสงคราม ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายดารากร จันทนา ปลัดอำเภอรับผิดชอบงาน ศปก.อ.สวี ร่วมกับ นางเดือนเพ็ญ เคี่ยนบุ้นสาธารณสุขอำเภอสวี กำนันตำบลทุ่งระยะ ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ต.ทุ่งระยะ อ.สวี และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ ตรวจสอบสถานที่ท่องเที่ยวเขาเทียนเหมินซานประตูสวรรค์ถ้ำธารน้ำลอด ม.9 ต.ทุ่งระยะ อ.สวี จ.ชุมพร

สั่งปิดเขาเทียนเหมินชานชั่วคราว

สั่งปิดเขาเทียนเหมินชานชั่วคราว

เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์ถึงสถานที่ท่องเที่ยวจึงทำให้วันนี้ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมสถานที่ดังกล่าวจำนวนมาก หลายร้อยคนจากการสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนคัดกรองมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม จำนวนประมาณ 400- 500 คน และทางขึ้น-ลง จุดท่องเที่ยวชมวิว มีความกว้างประมาณ 1 เมตร บางจุด ประมาณ 0.5 เมตร ก่อให้เกิดปัญหาความแออัดใน การเว้นระยะห่าง เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ จำเป็นต้องมีมาตรการในการควบคุมเบื้องต้นเพื่อเป็นการป้องกันโรคโควิด -19 และเป็นไปตามมาตรการของจังหวัด

สั่งปิดเขาเทียนเหมินชานชั่วคราว

สั่งปิดเขาเทียนเหมินชานชั่วคราว

ด้านผู้นำท้องถิ่นและกรรมการวัดถ้ำธารน้ำลอดจึงได้มีความเห็นร่วมกันว่าควรปิดเป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นการป้องกันจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จะคลี่คลาย โดยมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้าจุดทางขึ้น และจัดเจ้าหน้าที่ชี้แจงประชาสัมพันธ์ทั้งในสื่อออนไลน์และจุดท่องเที่ยวแจ้งนักท่องเที่ยวทราบ
โดยทางด้านนักท่องเที่ยวได้กล่าวโดยรวมว่าชุมพรมีแหล่งท่องเที่ยวสวนงามพร้อมกับสถานการณ์ชุมพรยังปลอดภัยจากการที่ได้มีเพจท่องเที่ยวดังได้โปรโมทแหล่งท่องเที่ยวนี้โดยภาพมุมสูงสวยงามมากจึงได้มาเที่ยวกันในวันหยุดที่สามารถเดินทางไปกลับได้บางรายมาจากจังหวัดกระบี่-นครศรีธรรมราช

สั่งปิดเขาเทียนเหมินชานชั่วคราว