ตรวจหวย ตรวจผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564 มีดังนี้ รางวัลที่ 1 : 384395 / รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : 653 , 367 / รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 878 , 566 / รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : 15

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

****กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง กับกองสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจหวย
รางวัลที่ 1 : รางวัลละ 6,000,000 บาท
384395
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : รางวัลละ 4,000 บาท
653 , 367
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : รางวัลละ 4,000 บาท
878 , 566
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : รางวัลละ 2,000 บาท
15

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2564


รางวัลที่ 2 : มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
177520 , 231007 , 323948 , 394142 , 788724

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2564


รางวัลที่ 3 : มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
032732 , 091718 , 296997 , 310475 , 399658 , 482727 , 555122 , 561476 , 614475 , 915778

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2564


รางวัลที่ 4 : มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
016674 , 019581 , 020162 , 041730 , 050202 , 064982 , 126189 , 155182 , 165811 , 198094
225769 , 225876 , 288692 , 294899 , 314136 , 319267 , 362907 , 385971 , 437093 , 445244
445989 , 459912 , 488934 , 491441 , 493820 , 501929 , 511246 , 522461 , 533195 , 571797
578462 , 595994 , 610948 , 629002 , 639393 , 658447 , 667634 , 679357 , 775492 , 800980
828762 , 834333 , 847443 , 878459 , 878632 , 915839 , 963864 , 976765 , 985420 , 995594

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2564


รางวัลที่ 5 : มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
012323 , 016591 , 021110 , 027027 , 040995 , 058546 , 058762 , 074497 , 081100 , 092078

105703 , 111168 , 121136 , 125507 , 129870 , 130033 , 133292 , 137599 , 140676 , 151781
165991 , 175228 , 181931 , 184199 , 206258 , 218200 , 220780 , 226921 , 241093 , 242840.
263837 , 268315 , 271148 , 294800 , 301568 , 306146 , 348530 , 360771 , 364079 , 377602
380696 , 384411 , 387215 , 387776 , 403093 , 422176 , 437656 , 441293 , 453850 , 463325
478478 , 478928 , 483150 , 489086 , 492516 , 507839 , 509035 , 524300 , 548880 , 559493
612692 , 614098 , 615044 , 628217 , 632700 , 640587 , 654436 , 661869 , 662923 , 667661
672068 , 677211 , 691643 , 704933 , 715804 , 717110 , 724160 , 742618 , 754763 , 762306
768286 , 783493 , 794655 , 796168 , 797344 , 799388 , 800017 , 815895 , 839423 , 844357
846831 , 857074 , 857649 , 861845 , 864442 , 870711 , 905616 , 929004 , 957940 , 982189