กองพลพัฒนาที่ 4 โดยกองพันทหารช่างที่ 402 นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ม.9 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ได้รับผลกระทบกว่า 350 ครัวเรือน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
จากน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนประชาชน ถนนถูกตัดขาด กองพลพัฒนาที่ 4 โดยกองพันทหารช่างที่ 402 จัดครัวสนามให้บริการแจกจ่ายอาหารกล่องและน้ำ โดย พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผู้บัญชากองพลพัฒนาที่ 4 เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและนำกำลังพลเข้าพื้นที่ ปฎิบัติงานร่วมกับกำนัน และ อบต.ในพื้นที่ ต.หานโพธิ์ กองพลพัฒนาที่ 4 โดยกองพันทหารช่างที่ 402 เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกองพลพัฒนาที่ 4 โดยกองพันทหารช่างที่ 402 เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกองพลพัฒนาที่ 4 โดยกองพันทหารช่างที่ 402 เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกองพลพัฒนาที่ 4 โดยกองพันทหารช่างที่ 402 เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


กองพลพัฒนาที่ 4 โดยกองพันทหารช่างที่ 402 เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ม.9 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง จากน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนประชาชน ถนนถูกตัดขาด ทำให้ได้รับผลกระทบกว่า 350 ครัวเรือน

กองพลพัฒนาที่ 4 โดยกองพันทหารช่างที่ 402 เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกองพลพัฒนาที่ 4 โดยกองพันทหารช่างที่ 402 เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กองพลพัฒนาที่ 4 โดยกองพันทหารช่างที่ 402 เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม