ตรวจหวย ตรวจผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีดังนี้ รางวัลที่ 1 : 100994 / รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 093 : 776 / รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 984 : 834 / รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : 84

****กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง กับกองสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2563

ตรวจหวย
รางวัลที่ 1 : รางวัลละ 6,000,000 บาท
100994รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : รางวัลละ 4,000 บาท
093 , 776
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : รางวัลละ 4,000 บาท
984 , 834
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : รางวัลละ 2,000 บาท
84

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2563


รางวัลที่ 2 : มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
398530 , 623477 , 790808 , 830139 , 956546

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2563


รางวัลที่ 3 : มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
119488 , 266858 , 271267 , 345946 , 350613 , 407283 , 419141 , 425570 , 467146 , 481821

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2563

รางวัลที่ 4 : มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท003265 , 025488 , 033941 , 037127 , 038812 , 055988 , 072860 , 119878 , 121760 , 127980
154618 , 179707 , 195713 , 203695 , 224737 , 272047 , 272973 , 284809 , 306464 , 321877
322894 , 344896 , 346858 , 375638 , 416530 , 452491 , 468286 , 490780 , 503976 , 511794
516842 , 556932 , 559508 , 602398 , 607594 , 617305 , 618214 , 661229 , 717857 , 775339
801616 , 831281 , 835315 , 890107 , 917779 , 927549 , 932485 , 937695 , 951673 , 957137

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2563

รางวัลที่ 5 : มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
014066 , 015968 , 016686 , 018075 , 018663 , 030487 , 056498 , 083321 , 085091 , 104708
105604 , 107874 , 108314 , 116675 , 165770 , 187450 , 193542 , 196404 , 207429 , 227506
248977 , 256790 , 268652 , 281997 , 293894 , 297013 , 298041 , 301608 , 305440 , 308206
308724 , 316806 , 319066 , 328774 , 338054 , 345064 , 359087 , 388141 , 401022 , 409675
432555 , 445011 , 446461 , 446647 , 470489 , 472023 , 477731 , 486849 , 510827 , 518770
523259 , 526183 , 527720 , 544733 , 548209 , 549356 , 551723 , 554217 , 565535 , 599622
615313 , 617776 , 620281 , 620983 , 626303 , 640834 , 642973 , 651017 , 655140 , 664586
679518 , 683299 , 701315 , 713649 , 757316 , 758506 , 779081 , 780473 , 799502 , 812272
815496 , 816065 , 823019 , 841474 , 866648 , 873854 , 874249 , 878010 , 881647 , 890071
893905 , 895836 , 907897 , 918863 , 936470 , 943157 , 944535 , 953790 , 971023 , 973808