รองโฆษกรัฐบาล เผยข้อมูลว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้วาง 3 มาตรการสำหรับการคุมครองและช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกทำอนาจาร-ล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียน คือ "ป้องกัน-ปราบปราม-ช่วยเหลือ" พร้อมสายด่วนที่สามารถแจ้งเหตุได้ทันที

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

22 พฤศจิกายน 2563 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า เห็นภาพในการชุมนุม น้องนักเรียนหญิงถือป้ายถูกครูทำอนาจาร ด้วยความเห็นใจและเป็นห่วงน้องนักเรียนที่อาจเจอเหตุการณ์เช่นนี้ ขอแจ้งให้ทราบว่า
กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ (ศคพ.) เพื่อแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา โดยดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่กระทำผิด และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกระทำได้ร้องเรียน ผ่านขั้นตอนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 3 มาตรการ คือ

ศธ.วาง 3 มาตรการคุ้มครอง-ช่วยเหลือนร.ถูกทำอนาจาร


1. มาตรการด้านการป้องกัน 
-ให้สถานศึกษาดูแลนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนไม่ให้เอื้อต่อการล่วงละเมิดทางเพศและการกระทำผิดอื่น ๆ
2. มาตรการด้านการปราบปราม 
-หากมีการร้องเรียนการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา ให้เขตพื้นที่สั่งย้ายผู้ถูกกล่าวหาไปประจำเป็นการชั่วคราว และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง
-เมื่อพบว่ามีมูลความจริง ให้ตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงและให้ผู้กระทำผิดออกจากราชการไว้ก่อน แล้วรายงานต่อหน่วยงานตันสังกัด และ ศคพ. เพื่อเสนอพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผู้กระทำผิดเป็นการชั่วคราว 
-เร่งรัดให้มีการดำเนินการทางวินัยควบคู่กับการดำเนินการด้านคดีอาญา
3. มาตรการด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือ 
-สถานศึกษาต้องประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาผู้ถูกกระทำอย่างรวดเร็ว 
-คุ้มครองผู้ถูกกระทำให้ได้รับการบำบัดฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ 
นักเรียนหรือผู้ปกครอง สามารถโทรแจ้งเหตุ ที่ศูนย์ ศคพ. โทร.02-007-0001 หรือ สายด่วนการศึกษา โทร.1579

ศธ.วาง 3 มาตรการคุ้มครอง-ช่วยเหลือนร.ถูกทำอนาจาร