กก.สอบความผิดทางวินัยขั้นต้น กรณีรองอัยการสูงสุด สั่งไม่ฟ้องคดี "บอส" ขับรถชนตำรวจ วืดขั้นตอนการ เชิญ วิทยา มหาคุณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ เข็มชัย ชุติวงศ์ อดีตอัยการสูงสุด มาให้ถ้อยคำ หลังจาก " เนตร นาคสุข" ได้ยื่นคำร้องคัดค้าน

สอบขั้นต้นคดีรองอัยการสูงสุดพัน"บอส"สะดุด -ถูกร้องค้าน


แฟ้มภาพ -นายวิชา มหาคุณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
18 พฤศจิกายน 2563 ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนแจ้งวัฒนะ นายไพรัช วรปาณิ กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ( ก.อ. ) ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยชั้นต้น นายเนตร นาคสุข รองอัยการสูงสุด ที่สั่งไม่ฟ้องคดี นายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือบอส ขับรถชนตำรวจเสียชีวิตเมื่อปี 2555 โดยได้มีการเชิญ นายวิชา มหาคุณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นมา เเละ นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อดีตอัยการสูงสุด มาให้ถ้อยคำในฐานะพยาน
อย่างไรก็ตามขั้นตอนการให้ถ้อยคำของพยานทั้ง 2 ราย ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจาก นายเนตร นาคสุข รองอัยการสูงสุด ได้ยื่นคำร้องถึง กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ( กอ.) เพื่อคัดค้านคณะกรรมการการสอบสวนชั้นต้นที่มี นายไพรัช วรปาณิ กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ( ก.อ. ) ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการฯ โดยระบุว่า คณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว มีการเรียกสอบโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ จึงขอทำการคัดค้าน โดยทาง ก.อ.จะมีการพิจารณาคำร้องของนายเนตร ในการประชุมก.อ.ครั้งต่อไป คือ วันที่ 30 พฤศจิกานยน ทำให้ในวันนี้จึงยังไม่สามารถสอบถามถ้อยคำ จากนายวิชา เเละนายเข็มชัย ได้ และยกเลิกไปในที่สุด

สอบขั้นต้นคดีรองอัยการสูงสุดพัน"บอส"สะดุด -ถูกร้องค้าน


แฟ้มภาพ - เนตร นาคสุข รองอัยการสูงสุด ( ซ้าย)