"วันชัย สอนศิริ" รับแก้รัฐธรรมนูญถือเป็นส่วนหนึ่งสร้างสมานฉันท์ให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ และยังลดแรงเสียดทานจากในรวมถึงนอกสภาฯ มั่นใจส.ว.เกิน 84 เสียงหนุน เชื่อสสร.ผ่านแน่นอน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

14 พฤศจิกายน 2563 นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสมานฉันท์และประนีประนอม ให้ประเทศชาติเดินต่อไปได้ และทำให้การเมืองทั้งในและนอกสภาผ่อนคลายบรรยากาศของความรุนแรง ที่จะก่อให้เกิดปัญหาของประเทศชาติและประชาชน โดยในวันที่ 17-18 ก.ย. ที่จะมีการโหวตเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกฝ่ายแสดงความจริงใจในการสมานฉันท์ ก่อนมีคณะกรรมการตามที่นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา จะแต่งตั้งมาทำภารกิจ เพื่อให้ประเทศชาติลดความขัดแย้ง สร้างความสมานฉันท์ให้เดินกันไปได้ โดยไม่มีบรรยากาศอย่างที่เป็นเช่นทุกวันนี้ (14พ.ย.) 

ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจจะมีส่วนสำคัญอย่างมากในการสร้างความปรองดอง โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ได้ประกาศชัดในที่ประชุมสภาวิสามัญว่าสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งจะรีบเร่งออกกฎหมายการออกเสียงประชามติ เพื่อรองรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จากนั้นความรุนแรงทั้งในสภาและนอกสภาก็ลดลงไปได้ระดับหนึ่ง ซึ่งทุกองคาพยพก็ขับเคลื่อนไปในแนวทางที่ท่านประกาศ เงื่อนไขของข้อเรียกร้องต่อเรื่องนี้ก็เบาบางลง และใครที่มีท่าทีคัดค้านต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เบาบางลงไปด้วย 

"แม้จะมีพวกฮาร์ดคอร์อยู่บ้างก็ต้องปล่อยไป เพราะเลยลงกาไปแล้ว จะถอยกลับก็คงลำบาก แต่ส่วนใหญ่เห็นว่าแนวทางของท่านนายกฯ ที่พูดมานั้นนำมาซึ่งความสมานฉันท์และประนีประนอมอย่างแท้จริง เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยยังไม่ต้องมีคณะกรรมการชุดใดมากำหนดดังนั้น ถ้าผู้มีอำนาจได้ยื่นมือแห่งการปรองดองสมานฉันท์เข้าไปเป็นคนแรก และเริ่มต้นทำเหมือนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เชื่อว่าข้อเรียกร้อง และข้อขัดแย้งต่างๆจะเบาบางลงไปได้ในที่สุด" นายวันชัย กล่าว

สำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญขณะนี้แม้จะใช้เสียง ส.ว.เพียง 84 เสียง แต่ก็เชื่อว่ามีเสียงเกิน 84 คนไปมากแล้ว ด้วยบรรยากาศและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ทั้งการสมานฉันท์และการประนีประนอม เป็นข้อเรียกร้องของสังคมส่วนใหญ่ และส.ว.ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมกันแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชน จึงร่วมมือและสนับสนุนแนวทางดังกล่าวอย่างเต็มที่ ปัญหาอุปสรรคใดๆต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญคงจะไม่มีแล้ว เพียงแต่อาจจะไม่ผ่านทุกญัตติเท่านั้น แต่ญัตติใดที่เป็นการเห็นพ้องต้องกัน เช่น การตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) เพื่อมาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็คงจะผ่านไปได้แน่นอน และวันที่โหวตรัฐธรรมนูญก็คงจะเป็นคำตอบที่ชัดเจน