มหาเถรสมาคมมีมติ แจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองทั่วประเทศ ย้ำคำสั่งห้ามพระยุ่งการเมือง 4 ข้อ หากฝ่าฝืนให้เจ้าคณะปกครองดำเนินการทันที หลังจากพบพระเข้าร่วมกิจกรรม 7 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

11 พฤศจิกายน 2563นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) มีมติเร่งด่วนให้ทำหนังสือแจ้งไปยังวัดทั่วประเทศ ห้ามพระภิกษุ สามเณร ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง หากฝ่าฝืนคำสั่งหรือมติ ให้เจ้าคณะปกครองดำเนินการทันทีตามกฎมหาเถรสมาคม

มหาเถรสมาคม มีมติ สั่งห้ามพระ-สามเณร ยุ่งเกี่ยวการเมือง


สืบเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา มีพระภิกษุสงฆ์ สามเณรเข้าไปร่วมชุมนุม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะยาว รวมถึงป้องกันพระปลอมที่เข้าร่วมชุมนุมอาจทำให้ศาสนาเกิดความเสียหาย
ณรงค์ กล่าวว่า ตั้งแต่มีภาพพระภิกษุ สามเณรเข้าร่วมการชุมนุม ได้ส่งหนังสือไปยังเจ้าคณะผู้ปกครองแล้ว 2-3 ครั้ง ไม่ให้พระภิกษุสามเณรเข้าร่วมชุมนุม แต่ยังมีพระเณรเข้าร่วมการชุมนุมอยู่จึงต้องออกเป็นมติมหาเถรสมาคมที่ชัดเจน 4 ข้อ
1.ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองดำเนินการกับพระภิกษุสงฆ์ สามเณรที่เข้าข่ายและฝ่าฝืนคำสั่ง เรื่องห้ามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง พ.ศ.2538

2.มีมติมอบถวายสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ซึ่งเป็นประธานการรมการฝ่ายการปกครองสงฆ์ ให้วางแนวทางการป้องกัน การชุมนุมของพระภิกษุ สามเณร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะยาว
3.มีมติให้นำรายชื่อผู้ฝ่าฝืนของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ส่งให้เจ้าคณะผู้ปกครอง เพื่อพิจารณาทางพระธรรมวินัยต่อไป
4.ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งประสานหน่วยงานที่มีหน้าที่ทางกฎหมาย ตรวจสอบสถานะพระที่เข้าร่วมชุมนุม ทุกรูป เพื่อป้องกันพระปลอมเข้าร่วมชุมนุมเพราะจะทำให้ศาสนา เกิดความเสียหาย