เช็คเลย!! ลิสต์คุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงทะเบียน "คนละครึ่ง" รอบ 2 จำนวน 2.3 ล้านสิทธิ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เริ่มเวลา 06.00น. พร้อมเงื่อนไขอื่นๆ ที่ต้องรู้ ใครลงได้บ้าง ก่อนใช้เงิน!

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

"กระทรวงการคลัง" ย้ำคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนโครงการ "คนละครึ่ง" ในวันที่ 11 พฤศจิกายน นี้ โดย พรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่งจะ เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอีกครั้งในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 (11/11) ระหว่างเวลา 06.00 น.23.00 น. ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com จนกว่าจะครบจำนวน

เช็คคุณสมบัติ ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ2 ใครลงได้บ้าง ก่อนใช้จริง 11พ.ย.


ซึ่ง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 มีสิทธิคงเหลือจากผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิและผู้ไม่เริ่มใช้สิทธิภายในกำหนด 14 วัน ที่จะนำมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรอบ2 เป็นจำนวน 2.3 ล้านสิทธิ
คุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงทะเบียน "คนละครึ่งรอบ 2" จำนวน 2.3 ล้านสิทธิ
1. จะต้องเป็นผู้ไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง" มาก่อน หรือเป็นผู้เคยลงทะเบียนแต่ไม่สำเร็จจึงถือเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ
2. เป็นประชาชนสัญชาติไทยอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันลงทะเบียน
3. มีบัตรประจำตัวประชาชน
4. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งได้รับสิทธิจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เช็คคุณสมบัติ ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ2 ใครลงได้บ้าง ก่อนใช้จริง 11พ.ย.