กกต.เลย เชิญชวนชาวไทเลยรักษาแชมป์ใช้สิทธิ์มากสุดในภาคอีสานกับการเลือกตั้ง อบจ. พร้อมใช้มาตรการสวมหน้ากากอนามัยมาเลือกตั้ง ตรวจเข้มวัดไข้ ป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย อ.เมืองเลย จ. เลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมพิจารณาเขตเลือกตั้งและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง อบจ.เลย 
โดย นายกวี ไพศาลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเลย (กกต.จังหวัดเลย) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่งจังหวัด และสมาชิกสภา ทั้ง 30 เขต ว่า ขณะนี้มีความพร้อมแล้ว โดยก่อนหน้านี้ ไม่มีการประกาศเรื่องของเขตเลือกตั้งและค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นอกจากนี้ ได้มีการสรรหา เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกต.ท้องถิ่น) ที่มีหน้าที่บริหารจัดการการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานฯและมีนายดำรง ทองศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กกต.เลย พร้อมแล้ว เลือกตั้งนายกอบจ.-สมาชิสภา

โดยหลังจากนี้ กกต.ท้องถิ่น เตรียมออกประกาศเรื่องวันเลือกตั้ง ส่วนวันรับสมัครได้วางแผนไว้ว่าจะเปิดรับสมัครในวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 แต่ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งจาก กกต.ท้องถิ่น ส่วนสถานที่คาดว่าใช้ที่ศาลาประชาคม อำเภอเมืองเลย โดยจะมีการซักซ้อมรับสมัครเสมือนจริง เพื่อให้เกิดความสะดวกมากที่สุด ทั้งนี้ ในวันรับสมัคร หากมาก่อนเวลา 08.30 น. ให้จับสลากลำดับ แม้ว่าจะได้ลำดับแล้ว แต่เอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน จะต้องกลับมาจับสลากใหม่ทั้งหมด ส่วนค่าธรรมเนียมการสมัคร นายกอบจ. ค่าสมัคร 3 หมื่นบาท ส่วนสมาชิก 2 พันบาท และจะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี และหลังมาสมัครแล้ว กรรมการจะตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกภายใน 7 วัน ถ้าคุณสมบัติครบถ้วนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสมัคร หากใครผู้ลงสมัครไม่เห็นด้วยกับประกาศสามารถยื่นคำร้อง ได้ที่ กกต.จังหวัดเลย ก่อนส่งเรื่องต่อ กกต.กลาง แต่หาก ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของ กกต.กลาง ก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ภาคได้
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเลย กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องการหาเสียง สามารถหาเสียงได้หลังจาก กกต.ท้องถิ่น ออกระเบียบการหาเสียง ทั้งนี้ยอมรับว่าเป็นห่วงเรื่องนี้ เรื่องแรกคือการติดป้ายหาเสียง ทำในลักษณะเดียวกับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. นอกจากนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ กกต.ท้องถิ่น กำหนดเท่านั้น อาทิ จำนวนป้าย สถานที่ติดตั้ง โดยผู้สมัครจะต้องแจ้ง กกต.ท้องถิ่น ว่าจะดำเนินการหาเสียงในลักษณะใดบ้าง อาทิ การจัดเวทีหาเสียง การลงสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นต้น

กกต.เลย พร้อมแล้ว เลือกตั้งนายกอบจ.-สมาชิสภา

ส่วนผู้ช่วยหาเสียงนั้น ไม่จำกัดจำนวนคน แต่ต้องแจ้งรายชื่อ และต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายในการหาเสียงที่มีการกำหนดไว้แล้ว ส่วนการอบรมเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้ง ได้อบรมวิทยากรไปแล้วกว่าร้อยคน หลังจากนี้ วิทยากรดังกล่าวจะนำข้อมูลไปอบรมต่อให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยของแต่ละอำเภอ อย่างไรก็ตาม จังหวัดเลยเป็นอันดับ 1 ที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ของภาคอีกสาน ดังนั้น ขอเชิญชวนให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์กันให้มากที่สุด ส่วนมาตรการโควิด 19 นั้น ให้สวมหน้ากากอนามัยมาเลือกตั้ง และมี อสม.ตรวจวัดไข้ และบริการเจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันโควิด 19