สำนักงานพระพุทธฯ ทำหนังสือแจง พฤติกรรมไม่เหมาะสมของสามเณร ชู 3 นิ้วเข้าร่วมชุมนุม ระบุ เจ้าอาวาสวัดในจ.นครปฐม ว่ากล่าวตักเตือนแล้ว ถือเป็นการขัดคำสั่ง มหาเถรสมาคม ห้ามภิกษุ สามเณร ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ส่วนการลงโทษแล้วแต่จะพิจารณาแต่ให้รายงานกลับด้วย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 26 ต.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการ )ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการ สำนักงาพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทำหนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เรื่อง "กรณีพบสามเณรเข้าร่วมกับกลุ่มการชุมนุม" ลงนามเมื่อวันที่ 21 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยระบุว่าด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับทราบกรณีการชุมนุมคณะราษฎร บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยพบสามเณรรูปหนึ่งเข้าร่วมกับกลุ่มชุมนุมด้วย ในเบื้องต้นได้ตรวจสอบพบว่า สามเณรรูปดังกล่าวพักอาศัยชั่วคราวที่วัดสิทธิวราราม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จึงได้ประสานกับเจ้าอาวาสวัด ทราบชื่อคือ(ปกปิดชื่อ) เป็นชาวจังหวัดพะเยา กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และทางเจ้าอาวาสวัด ได้กล่าวตักเตือนในพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม และสามเณรรูปดังกล่าวได้ขอออกจากวัดไปสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอนมัสการว่า กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์ และอาจเข้าข่ายการขัดคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง พ.ศ. 2538 จึงขอถวายเรื่องแด่พระคุณท่านเพื่อโปรดพิจารณา และขอความเมตตาแจ้งผลให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง