ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา และประธานชมรมแพทย์ชนบท ระบุกรณีนายกฯ สั่งการให้คลายล็อกผู้ถือบัตรทอง 30 บาทสามารถรักษาได้ทุกที่ ไม่ต้องมีใบส่งตัว เรื่องนี้ถือเป็นความเข้าใจผิด

ปธ.ชมรมแพทย์ชนบท ชี้คลายล็อกบัตรทองเป็นเรื่องเข้าใจผิด

นพ.สุภัทร  ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา ในฐานะประธานชมรมแพทย์ชนบท   ได้โพสต์ ข้อความในเฟซบุ๊ค    https://www.facebook.com/supathasuwannakit     ระบุว่า หลังมีข่าวว่า  นายกรัฐมนตรี  เห็นชอบให้ผู้ถือบัตรทอง สามารถรักษาได้ทุกที่  โดยไม่ต้องมีใบส่งตัว     เป็นการคลายล็อคบัตรทอง รักษาได้ทุกที่ไม่เป็นความจริง  กรณีดังกล่าวเป็นความเข้าใจผิด  

ทั้งนี้ผู้ป่วยสามารถไปรับบริการการแพทย์ปฐมภูมิที่ไหนก็ได้  คือจะไปโรงพยาบาลอำเภอไหนก็ได้    แต่จะตรงไปยัง  โรงพยาบาลการแพทย์เฉพาะทางไม่ได้  อาทิ โรงพยาบาลศิริราช  โรงพยาบาลราชวิถี   ทำเช่นนั้นโดยตรงไม่ได้   ตามขั้นตอนต้องผ่านหน่วยบริการปฐมภูมิดูแลรักษาก่อน หากเกินขีดความสามารถจึงส่งต่อ   และยังต้องใช้ใบส่งตัว กรณีที่ยกเว้นคือ หากเป็นผู้ป่วยใน หรือได้รับการรับตัวเข้าเป็นผู้ป่วยใน หรือเป็นมะเร็ง   กรณีนี้ไม่ต้องมาเอาใบส่งตัวย้อนหลัง 

" อยากให้ทางกระทรวงสาธารณสุข  และ  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  ร่วมกันทำความเข้าใจให้ชัดเจนและถูกต้อง อย่าให้คนไทยเข้าใจผิด    เพราะผู้ที่จะถูกต่อว่า และเหนื่อยต่อการตอบตอบคำถามว่า "ทำไมไม่ได้ ก็นายกบอกว่าได้" ก็คือแพทย์พยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆ"ประธานชมรมแพทย์ชนบท ระบุ 


ปธ.ชมรมแพทย์ชนบท ชี้คลายล็อกบัตรทองเป็นเรื่องเข้าใจผิดอนึ่ง  นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี     ระบุว่า   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม มอบให้กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในการยกระดับระบบสวัสดิการแห่งรัฐด้านสาธารณสุข ด้วยการยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีประชาชนผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สามารถเข้ารับการรักษาที่ใดก็ได้ และยกเลิกการต้องใช้ใบส่งตัวของผู้ป่วยในกรณีมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่รักษาพยาบาล โดยมีแนวทางประกอบด้วย


1.ประชาชนสามารถรับการรักษาพยาบาลที่ใดก็ได้ โดยทดลองให้ประชาชนในกรุงเทพฯสามารถไปรับบริการโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตั้งเป้าที่จะประสานหน่วยบริการจำนวน 500 แห่ง ให้เข้ามาเป็น "หน่วยบริการชุมชนอบอุ่น" (คลินิกชุมชนอบอุ่น และหน่วยบริการเฉพาะทางชุมชนอบอุ่น) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน   เป็นต้นไป 

2."ผู้ป่วยใน"ไม่ต้องใช้ใบส่งตัวอีกต่อไป นโยบายใหม่นี้ หากผู้ป่วยไปรับบริการที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพแล้ว โรงพยาบาลวินิจฉัยว่าต้องรับการรักษา  ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทันที โดยไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัวอีก เนื่องจาก สปสช. จะจัดทำระบบออนไลน์เพื่อเชื่อมต่อข้อมูล ระหว่างคลินิกกับโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเองโดยอัตโนมัติ
3.     ประชาชนแจ้งย้ายหน่วยบริการเมื่อใด รักษาที่ใหม่ได้ทันทีและ


4.ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งจะได้รับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพและไม่แออัด เมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง หน่วยบริการผู้วินิจฉัยจะส่งข้อมูลผู้ป่วยมายัง สปสช. เพื่อให้ สปสช.ประสานจัดหาโรงพยาบาลที่ไม่แออัด และมีศักยภาพในการรักษาโรคมะเร็งประเภทนั้นๆได้ทันที
สำหรับการคลายข้อจำกัดต่างๆของบัตรทองในครั้งนี้ คือนโยบายของรัฐบาลในความพยายามที่จะยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อการดูแลรักษาพยาบาลที่ดี มีมาตรฐาน ง่ายและสะดวกสำหรับประชาชน ต่อการเข้าถึงระบบสาธารณสุข

ปธ.ชมรมแพทย์ชนบท ชี้คลายล็อกบัตรทองเป็นเรื่องเข้าใจผิด