"ชวน หลีกภัย" ทำหนังสือด่วนถึง "นายกรัฐมนตรี-คณะรัฐมนตรี" ขอให้ออกพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมสมัยวิสามัญรัฐสภาให้ ส.ส. และ ส.ว. ร่วมถกเพื่อหาแนวทางแก้ไขสถานการณ์ชุมนุม ส่วนเวลา-วันขึ้นอยู่กับครม.พิจารณา

19 ตุลาคม 2563 นายสุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาได้ทำหนังสือด่วนถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบตราพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมสมัยวิสามัญรัฐสภา และรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ด้วยการเปิดการอภิปรายทั่วไปในการประชุมร่วมรัฐสภา ตามมาตรา 165 เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการชุมนุม ที่ส่อเค้าจะเยื้อและบานปลายไปยังพื้นที่ต่างจังหวัด 

ส่วนจะกำหนดเปิดประชุมในช่วงเวลาไหนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของครม. แต่เชื่อว่าการประชุมจะเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหานี้ร่วมกัน