ประธานคณะกรรมการป.ป.ช. เผยการไต่สวนร้องเรียนทุจริตงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ในส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน คืบหน้าใกล้สรุปสำนวนได้เร็วๆ นี้

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานป.ป.ป.ช. ให้สัมภาษณ์หลังกิจกรรม "ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม" กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ สำนักงาน ป.ป.ช. ว่า การไต่สวนร้องเรียนทุจริตงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ในส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน คืบหน้าใกล้สรุปสำนวนได้เร็วๆ นี้