เผยการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดสงขลาคืบหน้าแล้ว 53 เปอร์เซ็นต์ ระบุพร้อมรองรับผู้ประสบหน้าฝนที่กำลังมาถึงได้ เนื่องจากตัวอาคารที่พักกันยายนเสร็จ ชี้การก่อสร้างหลังจากนี้จะเร็วขึ้น

(26 ส.ค.63) นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เปิดเผย"ผู้สื่อข่าว" ความคืบหน้า โครงการสร้างก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดสงขลา บนที่ดินจำนวน 6ไร่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ด้วยงบประมาณก่อสร้างรวมทั้งสิ้นจำนวน 31,898,090 บาท โดยที่มาของงบประมาณก่อสร้างจำนวน 20,000,000 บาทเป็นเงินพระราชทานเพื่อการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัย และงบประมาณจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงบประมาณจากอีก3หน่วยงาน 11,898,090 บาท

เร่งสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบภัยสงขลา

 สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้ว 53 เปอร์เซ็นต์  โดยในสัญญาการก่อสร้างจะต้องแล้วเสร็จวันที่ 24 มกราคม 2564  หลังจากเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนมีนาคม 2563   
ล่าสุดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ได้สอบถามคสามคืบหน้าโครงการ เนื่องจากจะเข้าสู่ฤดูฝนในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ซึ่งอาจจะมีปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่
"หากเกิดเหตุน้ำท่วมเกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนที่กำลังจะมาถึง อาคารหลัก สถานที่ ก็พร้อมที่จะให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยสามารถเข้าพักอาศัยได้ ประมาณเดือนกันยายนก็สามารถเข้าอยู่ได้ ถ้าเกิดพายุ น้ำท่วมเกิดขึ้น"

เร่งสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบภัยสงขลา

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา กล่าวและว่า  ศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดสงขลาสารถรองรับผู้ประสบภัยได้ประมาณ 300-500 คน
สำหรับการก่อสร้างหลังจากนี้จะเร็วขึ้นเนื่องจากโครงสร้างอาคารหลักคืบหน้าไปมาก   หลังจากที่ผ่านมาประสบปัญหาการก่อสร้างล่าช้าเนื่องจากติดปัญหาฝนตก แต่หลังจากนี้ไปงานจะเร็วขึ้น 

เร่งสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบภัยสงขลา

เร่งสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบภัยสงขลา