องค์การค้า สกสค. ชี้แจงการเลิกจ้างพนักงาน961 คน เพราะความจำเป็น พร้อมจ่ายเงินเยียวยาตามอายุการทำงานตามกฎหมาย และจ่ายเงินค่าตกใจ 1 แสนบาทวันนี้ทันที หลังขาดทุนสะสม 18 ปี วงเงินถึง 6,700 ล้านบาท

นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายธนพร สมศรีรองเลขาธิการองค์การค้าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ และนายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ คณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันข่าวภายหลังประชุมบอร์ดองค์การค้าของ สกสค. ถึงกรณีที่เลิกจ้างพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ถูกเลิกจ้างกะทันหัน961 คนโดยจะ มีผล 1ส.ค.นี้

โดยเหตุผลของการเลิกจ้างพนักงานเนื่องจากองค์การค้าขาดทุนในการดำเนินกิจการมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 18 ปี หนี้สะสมอยู่จำนวน 6,700ล้านบาท จากการที่ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้หรือรายรับทำให้องค์กรเดินต่อไปไม่ได้ ต้องเลิกจ้างพนักงาน 961คน ที่ทุกวันนี้ต้องจ่ายเงินเดือนรวมต่อเดือน 40 ล้านบาท


แต่หากยังยื้อไว้จะทำให้มีหนี้สะสมหมื่นล้านบาท ในระยะเวลาอีก 3-5ปีที่จะถึงนี้ โดยไม่ได้ยุติกิจการ เพราะยังเหลือเจ้าหน้าที่อีก 74คนที่ยังต้องปฎิบัติงานต่อไป


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :


  • ลูกจ้าง สกสค.ดัก "จุรินทร์" ขอความเป็นธรรมถูกเลิกจ้าง
  • ล้มทั้งยืน สกสค.เลิกจ้างพันคน

  • รองเลขาธิการสกสค.ในฐานะโฆษกสกสค.บอกว่า วันนี้จะมีการจ่ายเงินให้กับพนักงานทั้งหมด 961คน เป็นค่าชดเชยบางส่วนจำนวนเงินคนละ 1 แสนบาท เพื่อนำเงินส่วนนี้ไปดำเนินการในชีวิตประจำวัน


    ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเงินชดเชยเงินเยียวตามอายุงานของแต่ละคนตามกฎหมายอย่างถูกต้อง โดยกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีอายุงานมากกว่า 20 ปีขึ้นไป จะได้เงินชดเชยรวม 400 วัน หรือประมาณ 13เดือน และกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีอายุงานต่ำกว่า 20 ปี จะได้รับเงินชดเชย 300 วัน หรือประมาณ 10 เดือน เจ้าหน้าที่บางคนจะได้รับเงินชดเชยและเงินบำเหน็จรวม 4 ล้านบาทเศษ โดยผู้ที่ได้รับต่ำสุดจะได้รับไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท

    โดยจะเริ่มจ่ายในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้แต่จะเลิกจ้างในวันที่ 1สิงหาคมนี้แต่ระหว่างนี้หากเจ้าหน้าที่สามารถมีเงินก้อนที่จ่ายให้ล่วงหน้าก่อนจะสามารถนำเงินที่ได้รับนี้ไปจัดสรร เพื่อแบ่งเบาภาระหรือาจช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่บางคนสามารถดำเนินการธุรกิจได้รวดเร็ว ทั้งนี้ลูกจ้าง พนักงานที่ถูกเลิกจ้าง ยังจะได้รับเงินเดือนภายในเดือน ก.ค. ตามปกติ


    อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริหาร สกสค. แต่งตั้งนายอดุลย์ บุสสา ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค้าฯโดยให้จัดทำแผนเร่งด่วนฝื้นฟูกิจการ และการบริหารจัดการ ทั้งหมดรวมถึงการรับสมัครพนักงานใหม่ ซึ่งต้องจ่ายเงินเดือนตามที่กำหนดไว้และกติกาใหม่ที่กำหนดขึ้น