ภายหลังเว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้ง นายนุรักษ์ มาประณีต เป็นองคมนตรีนั้น

สำหรับประวัติ นายนุรักษ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ ต่อจากนายจรูญ อินทจาร ที่ลาออกไป และเคยเป็นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาอบรมของวิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ นายนุรักษ์ ยังมีบทบาทสำคัญในทางการเมือง โดยภายหลังรัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2549 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550 ขณะเดียวกัน ยังมีส่วนกับการตัดสินคดีสำคัญ อย่าง ยุบพรรคไทยรักไทย เมื่อปี 2550 , พรรคพลังประชาชน เมื่อปี 2551 , พรรคไทยรักษาชาติ เมื่อปี 2562 และพรรคอนาคตใหม่ เมื่อปี 2563
ส่วนชีวิตราชการ เคยเป็นอัยการผู้ช่วย,ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดไชยา,ศาลจังหวัดภูเก็ต,รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6,ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 8,ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ภาค 7