สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทย แถลงการณ์ไม่เห็นด้วย BEM อ้างผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 และการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทำให้ผู้ใช้ทางลดลง เล็งขอ กทพ. เยียวยา ส่วนรองผู้ว่ากทพ. ทำหนังสือแย้ง ทันควัน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายประสงค์ สีสุขใส ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดเผย "เนชั่นทีวี" ว่า หลังจากวันที่ 16 เมษายน 2563 สหภาพฯ ทราบเรื่อง บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM มีหนังสือถึงการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เพื่อให้พิจารณาแนวทางการชดเชยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามข้อสัญญาข้อ 18.1 และ 18.2 นั้น สหภาพฯ เห็นว่า รัฐบาลมีควาทจำเป็นที่จะต้องควบคุมการระบาดของโรค และการที่รัฐบาลประกาศมาตรการควบคุมโรคระบาดติดต่ออันตรายร้ายแรงโรคไวรัสโควิด- 19 ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ และพ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เพื่อไม่ให้ระบาดไปสู่ประชาชนในวงกว้างจะทำให้การควบคุมโรคเป็นไปได้ยาก โดยมาตรการดังกล่าวเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่เป็น "เหตุสุดวิสัย" ตามสัญญา ข้อ 18.1 และ 18.2 โดยเป็นเหตุให้การทางพิเศษต้องชดเชยให้บริษัท BEM

สหภาพ-กทพ. ค้าน BEM เรียกค่าชดเชยจากพิษโควิด-19


ประธานสหภาพ กทพ.บอกว่า "เหตุสุดวิสัย" และจะต้องมีการชดเชย เมื่อเหตุดังกล่าวนั้นมีผลกระทบต่อการเงิน หรือรายได้บริษัทฯ เช่น การชดเชยเป็นตัวเงิน การต่ออายุสัมปทาน และการเพิ่มอัตราค่าผ่านทาง ดังเช่น กรณีน้ำท่วมใหญ่ ปี 2554 ครม.ประกาศยกเว้นค่าผ่านทาง การทางพิเศษ จึงต้องชดเชยค่าผ่านทางให้ BEM แต่ครั้งนี้ไม่มีประกาศยกเว้นค่าผ่านทาง ยังเปิดให้บริการตามปกติ โดยเปรียบเทียบปริมาณรถในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วอยู่ที่ 1.1 -1.2 ล้านคัน ปัจจุบันอยู่ที่ 9 แสนคัน จึงถือว่าลดลงไม่มากอย่างมีนัยสำคัญ
นายประสงค์ ระบุว่า  ผู้บริหาร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้เรียกประชุมผู้บริหารระดับสูงถึงกรณีดังกล่าวว่าจะมีการเยียวยาให้ BEM หรือไม่ 

สหภาพ-กทพ. ค้าน BEM เรียกค่าชดเชยจากพิษโควิด-19


เนชั่นทีวี ได้รับหรังสือของ นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ กทพ. มีหนังสือตอบกลับ BEM เมื่อวันที่ 17 เม.ย.ว่า ไม่เห็นพ้องกับ BEM เนื้องจากประกาศของรัฐบาล ออกเพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ได้มุ่งหมายให้กระทบกับการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตามข้อกำหมด มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้น

สหภาพ-กทพ. ค้าน BEM เรียกค่าชดเชยจากพิษโควิด-19

สหภาพ-กทพ. ค้าน BEM เรียกค่าชดเชยจากพิษโควิด-19

สหภาพ-กทพ. ค้าน BEM เรียกค่าชดเชยจากพิษโควิด-19